MojaObčina.si

Lokalne novice, dogodki in zaposlitve na portalu Moja Občina.

Izberi svojo občino spodaj, če želiš biti na tekočem z lokalnim dogajanjem na portalu Moja Občina.

Pravila in pogoji v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Predmet teh Pravil in pogojev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (v nadaljevanju: Pravila) je ureditev pogodbene obdelave osebnih podatkov in določitev pravic in obveznosti, kot jih določa 11. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1).

Ponudnik, družba Prims d.o.o. Ljubljana, bo kot pogodbeni obdelovalec za upravljavca – uporabnika storitev spletnega mesta mojeobcine.si (v nadaljevanju: uporabnik oziroma upravljavec) opravljal storitev omogočanja posredovanja elektronskih sporočil na naslove, ki jih posreduje in v okviru storitev spletnega mesta kot lastno bazo podagkov uporablja uporabnik kot upravljavec.

Upravljavec zagotavlja, da za obdelavo vseh osebnih podatkov, ki so predmet teh Pravil razpolaga z dopustno pravno podlago.

Ta Pravila se nanašajo na vse primere, ko uporabnik v ponudnikov sistem posreduje ali naloži baze podatkov, ki vsebujejo tudi osebne podatke.

Uporabnik jamči in izjavlja, da ima na posredovanih bazah podatkov pridobljene vse ustrezne sorodne pravice upravljavcev podatkovnih baz v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ter da ima od vseh oseb, katerih osebnih podatki so vključeni v posredovano bazo podatkov, pridobljena soglasja na način in po postopku, določenem z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Pobudnik ne prevzema nobene odgovornosti za obdelavo baz podatkov, ki mu jih posredujejo uporabniki. Ponudnik bo v primeru, da ga posamezna oseba utemeljeno opozori na kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov v povezavi z bazo podatkov, ki mu jo posreduje uporabnik, po lastni presoji nemudoma odstranil takšen podatek in/ali celotno bazo podatkov s svojih strežnikov.

Upravljavec bo v okviru uporabe storitev spletnega mesta posredoval baze elektronskih poštnih naslovov (e-pošta), ki lahko vsebujejo tudi osebne podatke oziroma se lahko štejejo za osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Upravljavec bo baze osebnih podatkov posredoval samostojno, izključno z namenom lastne uporabe v okviru storitev spletnega mesta.

Ponudnik na vsebino posredovanih podatkov nima nikakršnega vpliva in ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino posredovanih podatkov.

Namen uporabe posredovanih podatkov je izključno v omogočanju uporabe storitve spletnega mesta, ki omogoča posredovanje elektronskih sporočil na naslovnike, vsebovane v bazi podatkov. Posredovanje sporočil lahko izvaja izključno uporabnik v svojem imenu in za svoj račun, ponudnik pa nudi zgolj tehnično orodje/storitev, ki omogoča takšno posredovanje sporočil.

Ponudnik se zavezuje, da bo s prejetimi osebnimi podatki ravnal v skladu z določili ZVOP-1, predvsem, da osebnih podatkov ne bo uporabil za drugačen namen, kot je določen v 3. In 4. členu teh Pravil.

Ponudnik se zavezuje, da bo osebne podatke, po izpolnitvi namena iz 3. In 4. člena teh Pravil ali v primeru spora med pogodbenima strankama, nemudoma vrnil upravljavcu, morebitne kopije teh podatkov pa uničil ali jih - če bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji - posredoval državnemu organu, ki je pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu.

Ta različica Pogojev uporabe velja od 1. 1. 2014.
PriMS d.o.o., LjubljanaNAZAJ NA PREJŠNJO STRAN