Logo MojaObčina.si

Nazarje

DANES
19°C
1°C
JUTRI
19°C
4°C

Izgradnja nove povezovalne ceste mimo ZS Zdravstveni dom Nazarje

POVABILO K ODDAJI PONUDBE (ZA VSE PODPISNIKE OKVIRNIH SPORAZUMOV Z OBČINO N. ZA GRADNJO GJI)

 Predmet javnega naročila:

 Izgradnja povezovalne ceste mimo predvidenega novega zdravstvenega doma Nazarje; odsek ceste v dolžini cca 140 m1, ki povezuje regionalno cesto R3-697/5514  Nazarje –Gornji Grad z lokalno cesto LC 282081 Lesarska cesta   (po projektu: Inženiring- Projektiranje, Miran Ugovšek s.p. Gornji Grad, 109/18, 1.7.2018, dopolnitev januar 2021),

Naročnik- Občina Nazarje vas vabi na osnovi sklenjenega Okvirnega sporazuma za »Ureditve javnih površin, občinskih cest in druga dela nizkih gradenj v Občini Nazarje št. 430-0015/2020-(od zap. št. 19 do 33)«, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za izvedbo storitev navedenih v tekstu zgoraj pri predmetu javnega naročila.

Projektna dokumentacija  je v prilogi tega vabila.

Naročnik bo delo naročil pri ponudniku, ki bo predložil  skupno najugodnejšo ponudbo, merilo je najnižja cena. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.

  Naročnik si pridružuje pravico, da spremeni obseg del skladno z višino zagotovljenih sredstev in pridobljenimi ponudbami.  

 Ponudbe je potrebno dostaviti na naslov naročnika do 24.2. 2021 do 11.00 ure   v zaprti kuverti.

 Pogoji oddaje del/merila za izbor:

 

  • Merilo za izbor je najbolj ugodna cena za skupno vsa razpisana dela.
  • Dela je potrebno izvesti do 30.9.2021, pri tem počakati z asfalterskimi deli na zaklinitev planuma;min. 60 dni.
  • Upoštevati tehnične specifikacije, ki smo jimh na te mestu objavili na naši spletni strani občine.

 

Ponudniki morajo izpolniti Excel tabele, ki so sestavni del razpisa in parafirati vzorec pogodbe.

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi