Logo MojaObčina.si

Mirna Peč

JUTRI
12°C
0°C
TOR.
11°C
2°C
2815

Zagotovljena kvalitetna predšolska vzgoja v občini Mirna Peč

Zagotavljanje kvalitetnih programov predšolske vzgoje predstavlja eno pomembnejših nalog Občine Mirna Peč od njene ustanovitve dalje. Občina ima ustanovljen Vrtec Cepetavček z 11 oddelki oziroma 200 otroki, ki deluje kot organizacijska enota Osnovne šole Toneta Pavčka. Z ustrezno investicijsko politiko Občini vsa leta uspeva zagotavljati dovolj prostih mest za vse otroke. Vrtec namreč le občasno ne more vključiti posameznega otroka, kadar ni dovolj prosilcev za oblikovanje novega oddelka.

V letu 2011/2012 je Občina zagotovila dobrih 6 mio evrov za izgradnjo nove osnovne šole in vrtca (5.859,99 m2 površin), leta 2016 dober 1mio evrov za izgradnjo športne dvorane (1235,88 m2 površin), v letu 2018 pa še 120.000,00 EUR za obnovo dodatnih prostorov vrtca v nekdanji šoli. Občina Mirna Peč je namreč ena redkih občin, kjer je od leta 2010 čutiti 6 % porast prebivalstva in s tem tudi predšolskih otrok. Pred izgradnjo novih prostorov vrtca je imel vrtec le 6 oddelkov vrtca in 1 družinsko varstvo, danes pa ima vrtec 11 oddelkov, zato zgrajeni novi prostori za 8 oddelkov ne zadoščajo za izvajanje vseh programov predšolske vzgoje.

Prostorske in kadrovske normative, merila za oblikovanje oddelkov in program predšolske vzgoje določa nacionalna zakonodaja. Le to pa so tudi glavni elementi za oblikovanje cen programov vrtca. Cena programov vrtca Osnovne šole Toneta Pavčka vsa leta sodi med cenejše cene v državi, kar dokazuje, da je v vrtcu zagotovljena racionalna organizacija in raba sredstev. Pomemben element pri tem je tudi dejstvo, da je vrtec organizacijska enota šole, s čimer se določeni stroški še dodatno racionalizirajo.

Pomembno pa je poudariti, da poleg omenjenih skupnih elementov cen k oblikovanju cene pomembno prispeva tudi število vključenih otrok. Cena vrtca se namreč lahko oblikuje na predpisani osnovni normativ (12 otrok za 1. starostno obdobje, 17 otrok za kombinirani oddelek in 22 otrok za 2. starostno obdobje) ali na dovoljen višji normativ dodatnega 1 ali 2 otroka na oddelek. Pri oblikovanju oddelkov in števila otrok Občina na eni strani zasleduje cilj, da se vključi čim več otrok na skupino in s tem zmanjša cena, na drugi strani pa, da se z manjšim številom otrok na oddelek oblikuje več oddelkov in s tem zagotovi prosta mesta za vključitev medletnih prosilcev.  

Ker se število prosilcev za vpis v vrtec v posameznem šolskem letu razlikuje, vrtec ob oblikovanju oddelkov tudi redno preveri ceno programa vrtca. Velik vpliv na cene vrtca v letu 2019 in tudi v letu 2018 ima sprostitev varčevalnih ukrepov na področju plač v javnem sektorju, zato je bilo v letošnjem letu potrebno povečati cene v vseh starostnih obdobjih, v letu 2018 pa v 1. starostnem obdobju in v kombiniranemu oddelku. Naj omenim, da ima Občina Mirna Peč v zadnjih letih oblikovano ceno na osnovni normativ oddelkov.

V skladu z zakonodajo Občina staršem sofinancira programe vrtca, in sicer v povprečju 70 % cene programa oziroma letno zagotovi dobrih 450.000,00 evrov iz proračuna Občine. Izven cene pa občina zagotavlja tudi sredstva za stroške varstva otrok s posebnimi potrebami, stroške nezasedenih mest, dodatne olajšave staršem ob počitniški in bolezenski odsotnosti otrok  ter sredstva za nadstandardne programe vrtca.

Skupaj z Osnovno šolo Toneta Pavčka in Vrtcem Cepetavček se trudimo, da zagotavljamo kakovostno predšolsko vzgojo otrok, saj se zavedamo, da vrtec skupaj z družino daje pomembno osnovo otrokom za celostni razvoj in nadaljnje življenje. Nataša Rupnik, občinska uprava

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi