Logo MojaObčina.si

Mirna Peč

DANES
32°C
18°C
JUTRI
31°C
18°C
1207

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MIRNA PEČ

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17- ZUreP-2), 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 35. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/20) Občina Mirna Peč objavlja

 

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MIRNA PEČ (SD OPN OBČINE MIRNA PEČ- 2)

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek drugih Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mirna Peč, ki ga je izdelalo podjetje BD projektiranje, d.o.o., junija 2021 (v nadaljevanju: dopolnjen osnutek prostorskega akta), ki bo zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ob upoštevanju 100. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020), izvedena v digitalni obliki.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega akta bo potekala od ponedeljka 14. junija 2021, do vključno srede, 14. julija 2021.
 
Dopolnjen osnutek »SD OPN Občine Mirna Peč- 2« je v digitalni obliki javnosti dostopen za ogled na spletni strani Občina Mirna Peč: www.mirnapec.si.
 
Zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v obdobju razglašene epidemije bo javna obravnava za zainteresirano javnost, ob upoštevanju 100. člena Zakona o interventnih ukrepih ta omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020), izvedena na daljavo, s pomočjo komunikacijske tehnologije ZOOM, in sicer v sredo, 30. junija 2021, od 16.00 do 18.00. Tekom javne obravnave bo izdelovalka prostorskega akta gradivo predstavila ter skupaj s predstavniki občine odgovarjala na vprašanja sodelujoče javnosti.
Prijavo za ZOOM srečanje je potrebno poslati na naslov obcina.mirnapec@siol.net do srede, 30. junija 2021 do 14.00.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na naslov: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč ali jih po elektronski pošti pošljejo na naslov: obcina.mirnapec@siol.net. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo ter podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
 
Javno naznanilo se objavi na oglasni deski Občine Mirna Peč in na spletni strani Občine Mirna Peč (www.mirnapec.si), kakor tudi kot dodatno obvestilo v časopisu Glasilo Občine Mirna Peč.
 


Številka: 3500-1/2015-226
Datum:   3. 6. 2021

Občina Mirna Peč

ŽUPAN

Andrej Kastelic

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi