Logo MojaObčina.si

Mengeš

DANES
21°C
10°C
JUTRI
22°C
13°C
Deli

O umeščanju športnega objekta na ploščadi v parku

V četrtek 22.6.2017 je bila 20 seja občinskega sveta na kateri je bila pod tretjo točko dnevnega reda predstavitev idejne zasnove večnamenske športne dvorane. Svetniki smo dobili možnost, da zastavimo vprašanja projektantu in občinski upravi. Prvo naj izpostavim, da je župan zavestno kršil 28. in 32. člen poslovnik občinskega sveta občine Mengeš (k točki dnevnega reda ni bilo gradiva) in h kršenju je spodbujal župan vse svetnike. Proti zavestnemu kršenju poslovnika sva bila proti le dva svetnika. Kljub temu so svetniki potrdili proračun, ki omogoča izgradnjo mnogo predrage športne dvorane na športni ploščadi v parku.

Vprašanja naše svetniške skupine so se nanašala na varnost v okolici vrtca Gobice in Oblačka, ko se bo gradila nova športna dvorana. Zanimalo nas je tudi delovanje gradbenega odbora, ki vzporedno z vsemi projekti deluje že več kot 9 let. Tu smo župana prosili, da bi lahko predhodno na temo dvorane sklical kolegij predstavnikov svetniških skupin, vendar so se mu ti zdeli preveč nestrokovni, da bi se z njimi pogovarjal o dvorani. Pohvalil sem tudi delo prejšnje direktorice Marije Kos, saj bi se lahko po njeni zaslugi s sredstvi, ki so bila povrnjena iz EU skladov za čistilno napravo in kanalizacijo, zgradi športna dvorana, podobna kot so jo zgradili v Mirni Peči. Za tako dvorano so sredstva že zagotovljena. Dvorana bi lahko stala tam kjer stoji trenutna telovadnica in se širila proti vzhodu. Ponovno bi poslušali, da bi v tem primeru potrebovali arheologe, a v isti sapi župan za svoj projekt na ploščadi zatrjuje, da se arheologija začne šele 1,3m pod zemljo. Dvorano v Mirni Peči so zgradili za 1,3 milijona € +DDV, v Mengšu pa želi župan postaviti dvorano sredi igralne ploščadi za 4.080.900€ z DDV, kar ni gospodarno. Za omenjeno vsoto bi lahko zgradili dvorano za tekme mednarodne lige, če bi jo dvignili le za 2m da bi ustreza pravilom,  vendar župan tega ne odobrava. Zanimalo me je tudi zakaj nismo svetniki dobili analize cen izgradnje podobnih dvoran zgrajenih po Sloveniji, župan pa vsiljuje samo svojo opcijo. Zanimala me je tudi prometna ureditev, saj bo po novem dvorana sprejela do 1.100 ljudi. Vendar je župan zatrdil, da so ovinek, ki je  takoj pri kamnitem mostu, »poširili«. Lepo vas prosim! Na Šolski ulici je dnevno prisotno preko 800 otrok in širitev ovinka ni rešitev. Prometna ureditev je že sedaj skorajda neprimerna, kaj šele bo ko se bodo na Šolsko cesto ob kakšni prireditvi s povabljenimi gnetli tudi starši in otroci. Sprva bi bilo potrebno urediti primerno cestno infrastrukturo in nato pristopiti k postavitvi dvorane na mesto kjer je obstoječa in jo razširiti proti vzhodu, ki bi jo izgradili za polovično ceno od trenutne. Namesto, da bi župan ob vseh vprašanjih prepustil besedo strokovnjakom, se je tako kot vedno znesel nad svetniki. Župan me je verbalno napadel češ kaj se zanimam za varnost na Šolski ulici, saj naj bi blizu živel tudi jaz. Ravno za to ker živim v bližini sem na pot, kjer se vsak dan gibljejo otroci šole in vrtca, še toliko bolj pozoren.

Na županov ukaz smo morali svetniki svetniška vprašanja postavljati iz klopi, tako da vprašanja niso posneta na kameri in ni dokazov. Glasoval sem proti proračunu, pa ne zato ker bi bil proračun slabo sestavljen, vendar le zaradi postavke športne dvorane, saj nihče ne ve kako bo ta dvorana izgledala, gradiva ni, cena pa bo še narasla. In očitek, da smo bili za izgradnjo te dvorane vsi svetniki, je laž.

Letošnjega proračuna nisem podprl, ker župan vsem svetnikom, ki so podprli njegov proračun očita, da on gradi dvorano zaradi svetnikov in da je prisiljen delati določene aktivnosti v smeri izgradnje dvorane, v drugi sapi pa hiti pojasnjevati, da je njegova skupina »strokovnjakov« v ozadju ves čas pripravljala projekt športne dvorane na ploščadi. Osnovna šola potrebuje telovadnico, vendar ne potrebuje pozidane vse okolice. Z umeščanjem športne dvorane na mesto ploščadi, ne bomo imeli več parka, ampak strnjeno mesto do Gobavice. Še večji problem bo nastajal v zoženem delu cestišča pri Bolti in pri Berlotu, še posebno, ko bo v dvorani 1.000 ljudi ter 500 ljudi v Špas teatru. Po trditvah podžupana, naj bi gradili še novo garažno hišo, kjer je že obstoječe občinsko parkirišče, da o izgradnji novega dela šole kjer se trenutno nahaja telovadnica sploh ne omenjam. Računsko sodišče trenutno že preverja obnovo mrliških vežic. Potrebno je zagotoviti, da se ne ponovi zgodba še na predragem projektu izgradnje športne dvorane.

Na sejah sem tudi večkrat že župana prosil, naj občina uredi preglednost rondoja Mengeš-Rodica. Obstoječa hrupna zaščita je nepregledna. Za boljši pregled potrebujemo stekleno pregrado. Župan Jerič je vedno podal odgovor, kot da to ni mogoče, ker je cesta državna. Ko sem z drugimi svetniki podal pobudo, da se uredijo rondoji s prepoznavnimi simboli Mengša je župan prav tako dolgo zatrjeval, da jih ni mogoče urejati, ker naj bi bili državni. Vendar jih je občinska uprava po dolgem času le uredila v letu 2017. Torej se da urediti tudi preglednost rondoja. Za to župana naprošam, naj nemudoma se obrne na DRSI in z njihovo pomočjo reši nepreglednost rondoja.

O celovitem političnem dogajanju nam lahko sledite tudi na FB profilu-SDS Mengeš ali na Twiterju-SDS Mengeš.  

Besedilo in foto: Matej Hribar, občinski svetnik

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi