Logo MojaObčina.si

Medvode

DANES
21°C
10°C
JUTRI
22°C
13°C
Deli
1746

Izgradnja kolesarske povezave Bonovec

Začenjamo z izgradnjo kolesarske povezave Bonovec. Investicija zajema rekonstrukcijo obstoječe makadamske ceste JP 751581 Preska - Bonovec.
Izgradnja kolesarske poti se v celoti izvede kot rekonstrukcija obstoječe makadamske poti. Načrtuje se asfaltiranje kolesarske povezave v širini 3,5 m in dolžini 840 metrov z izrisom sredinske črte, ureditvijo odvodnjavanja in postavitev urbane opreme. Obstoječo pot se na odseku od Hafnarjeve kapelice do Seničice v celoti preplasti z novim asfaltom, uredile se bodo bankine, ter na mestih obstoječih prepustov se bodo izvedli novi. Prav tako se bodo uredili izvozi iz kolesarske poti na obdelovalne površine posameznih lastnikov. Na začetku in koncu poti se bo namestil količek, ki bo preprečeval dostop motornim vozilom. Ključe od ključavnic bodo prejeli samo lastniki zemljišč in vzdrževalci. Celotna trasa nove poti  bo opremljena z javno razsvetljavo.
Projekt je del celostne kolesarske povezave med naseljem Seničica in OŠ Preska. Sama kolesarska pot bo namenjena dnevni migraciji šolske mladine in ostalih občanov iz omenjenega naselja do šole in nazaj ter v nadaljevanju proti centru občine Medvode. Na začetku poti v naselju Seničica se kolesarska pot prične z dvema obstoječima dovozoma na pot. Pri Hafnerjevi kapelici bomo izvedli obračališče, ki ga obravnavamo tudi kot počivališče. Do te točke (Hafnerjeva kapelica) traso obravnavamo kot kolesarsko pot.
Od Hafnerjeve kapelice do OŠ Preska je kolesarska povezava obravnavana kot prometni pas namenjen mešanemu prometu (sharrow) v dolžini približno 750 metrov. Ta odsek bo opremljen z opozorilnimi tablami o prisotnosti kolesarjev in talnimi označbami. Razen postavitve opozorilnih tabel in zarisa piktogramov na obstoječem vozišču se drugih gradbenih posegov ne bo izvedlo.

Predviden začetek del je v tednu po 18. marcu 2019, rok za dokončanje del je sredina junija 2019. Na podlagi javnega naročila je bila kot najugodnejša izbrana ponudba podjetja Komunalne gradnje, d.o.o. v vrednosti 191.457,19 EUR. Nadzor nad gradnjo bo vršilo podjetje EKONA d.o.o..

S projektov zasledujemo cilje zapisane v Celostni prometni strategiji občine Medvode in izpolnjujemo eno od želenih investicij na seznamu prioritet Krajevne skupnosti Preska Žlebe. Projekt smo v letu 2018 prijavili na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020" - specifični cilj "Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih", ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. Na razpisu smo bili uspešni in smo pridobili sofinanciranje v znesku 100.874,08 EUR nepovratnih sredstev (od tega 85% iz sredstev Kohezijskega sklada in 15% slovenske udeležbe kohezijske politike).

V času gradnje kolesarske poti bo veljala popolna zapora ceste, razen za lastnike kmetijskih površin na omenjenem območju. Udeležence v prometu prosimo za upoštevanje navodil izvajalca in razumevanje.
 
Investicija je predstavljena tudi na investicijskem portalu.
Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi