Logo MojaObčina.si

Medvode

JUTRI
26°C
17°C
TOR.
30°C
16°C
4413

Denarna pomoč Občine Medvode

Pretresi na gospodarskem trgu, ki so posledica prilagojenega delovanja družbe v času širjenja koronavirusa in podražitve storitev in dobrin, ki smo jim priča v zadnjem času, v mnogih družinah povzročajo različne oblike izzivov in stisk. Ob tej priložnosti zato želimo spomniti na enkratne denarne pomoči, ki jih dodeljuje Občina Medvode.
Gre za obliko enkratne denarne pomoči, ki jo kadarkoli v letu lahko dodelimo materialno ogroženim posameznikom in njihovim družinam. Znesek te pomoči se usklajuje vsako leto in zadnja leta znaša med 210 in 230 evrov. Občani se na Občino običajno obračajo zaradi najrazličnejših težav, najbolj pogoste so: porast ogrevalnih stroškov, nenadna izguba rednega vira prejemkov, škoda ali nujna popravila v stanovanju, zdravstvene težave ali smrt družinskega člana, prisilna izselitev in podobno. Denarno pomoč lahko občan prejme enkrat na leto, odtod tudi izraz »enkratna pomoč«.
Ob začetku šolskega leta prav tako lahko nudimo denarno pomoč staršem za vsakega otroka, in sicer v višini dobrih 100 evrov na učenca ali dijaka. Pomoč se nameni na podlagi predloženega računa, iz katerega je razvidno, da gre za nakup šolskih potrebščin. Vloge praviloma sprejemamo v mesecih avgustu in septembru.
Prav tako izdajamo odločbe o delnem kritju stroškov kosil učencu v osnovni šoli, vendar je tu treba poudariti, da za malice in kosila v osnovnih šolah že primerno poskrbi država, tako da se, od zadnje večje spremembe zakonodaje na tem področju, starši v osnovni šoli pozanimajo za kritje teh stroškov v skladu z uvrstitvijo v svoje dohodninske razrede. Stroške kosil pa pokrivamo začasno tudi materialno ter zdravstveno zelo ogroženim odraslim pod posebnimi pogoji in v sodelovanju s krajevno pisarno centra za socialno delo.
Enkratno denarno pomoči za materialno ogrožene smo lani dodelili 173 občanom oziroma družinam. Stroške ob začetku šolskega leta smo krili 18 otrokom. Stroške kosila smo v osnovni šoli krili 3 učencem, kosil odraslim v letu 2021 nismo krili. Za pomoči smo tako lani namenili 40.893 evrov.
Kakšni so pogoji za pridobitev denarne pomoči?Občina v skladu z odlokom zagotavlja sredstva za denarne pomoči socialno ogroženim občanom, zato je prvi pogoj prav namen uporabe pomoči, torej da sta občan oziroma njegova družina ogrožena. Najprej torej ugotovimo dejstvo, zaradi katerega se je občan oziroma njegova družina znašla v težavah. Upravičenci do denarne pomoči so sicer osebe, ki so brez lastnega dohodka, in osebe, ki z lastnim dohodkom do 50 % presegajo minimalni dohodek na posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvo ter imajo stalno bivališče v občini. Če poenostavimo, gre za cenzuse in ponderje, naše omejitve pa so za 50 % bolj ugodne od državnih, tako da lahko zajamejo več občanov oziroma njihovih družin. V ta namen so tudi denarne pomoči bolj izredne narave in niso namenjene golemu preživetju. Treba je poudariti, da od prejemkov odštevamo višino mesečne anuitete stanovanjskega posojila za tisto nepremičnino, v kateri družina ali občan prebiva. Prejemniki denarne socialne pomoči pri centru za socialno delo so prejemniki občinske denarne pomoči brez izračuna cenzusa, saj vlogi priložijo le odločbo o denarni socialni pomoči. Ostali občani oziroma družine pa morajo izkazati svoje prejemke v zadnjih treh mesecih pred oddajo vloge – povprečni mesečni prejemek občana oziroma družine potem primerjamo s cenzusom, ki velja le za našo občino in je 150 % državnega cenzusa. Spodaj v priponki objavljamo tudi lestvico s cenzusi, da si lahko vsak občan zase oziroma za družino izračuna cenzus in se morda tako odloči za oddajo vloge.
Če imate kakšno vprašanje glede občinskih denarnih pomoči se lahko obrnete na Oddelek za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve (tel. št. 01 361-95-21), kjer vam bodo pomagali z informacijami ali pri izpolnjevanju vloge. Za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na državni ravni se obrnite na Center za socialno delo – enota Medvode (Medvoška cesta 4, 1215 Medvode, tel. št. 01 320-61-22).
Želimo si, da pomoči ne bi potrebovali, a če se znajdete v stiski, naj vas ne bo sram zaprositi za pomoč.   

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi