Logo MojaObčina.si

Lukovica

DANES
17°C
12°C
JUTRI
21°C
13°C
Deli

Slavnostna akademija ob 20-letnici Gasilske Zveze Lukovica

Dvorana kulturnega doma v Lukovici je bila v petek, 24. novembra, polna gasilk in gasilcev, ki so s svojo prisotnostjo  slavnostno  obeležili 20. obletnico ustanovitve Gasilske Zveze Lukovica. Za uvod  je moški pevski zbor Janko Kersnik z zborovodjem Igorjem Velepičem zapel najprej državno in nato še gasilsko himno. Prireditev je povezovala Andreja Čokl, ki je omenila, da praznovanje 20-letnice samostojnega delovanja Gasilske zveze Lukovica ni kar tako, je pomemben dogodek, s katerim želijo na kratko predstaviti vpliv na razvoj gasilstva v občini Lukovica in se zahvaliti vsem sodelujočim za skupaj prehojeno pot.

O delu GZ Lukovica je spregovoril predsednik GZL Robert Maselj, ki je po pozdravu vseh gostov in ostalih zbranih v dvorani dejal: "Za nami je 20 let in ne samo danes, celotno letošnje leto ima naše poslanstvo in zastavljeno delo poseben pomen, saj praznujemo vsi, ki nam je v naših srcih zapisana pomoč pomoči potrebnim in neomejena pripadnost prostovoljni gasilski organizaciji. Vsa priznanja in laskavi naslovi, ki nam jih pripisuje javnost so za nas velika čast, na drugi strani pa pomenijo prevzemanje vedno večje odgovornosti in utrjevanje zaupanja pri utrjevanju našega dela. Zgodovino in prihodnost  gasilstva na našem področju ustvarjamo vsi člani prostovoljnih gasilskih organizacij, funkcionarji in organi zvez in društev pa smo le izvajalci za lažje in hitrejše doseganje skupno zastavljenih ciljev."

Delovanje Gasilske zveze Lukovica  povezano z mnogimi organizacijami in posamezniki in ena izmed pomembnejših je gotovo občina Lukovica. Zato je besedo prevzel župan občine Lukovica Matej Kotnik, ki je v svojem nagovoru dejal:  "Ustanovitev GZ Lukovice pomeni prelomnico v nadaljnjem razvoju vaše, naše zveze in tudi gasilstva v občini Lukovica. Če je organizirano gasilstvo nastalo iz povsem drugačnih potreb in zanosa je nastanek gasilskih zvez povzročila nova organizacija lokalne samouprave, s tem pa tudi nov način organiziranja, vodenja,  financiranja, predvsem pa tudi nove naloge na drugače organiziranem prostoru. Slovenski prostovoljni gasilci ste ljudje z veliko pozitivne energije, pri tem gasilci GZ Lukovica v ničemer ne zaostajate. O tem, da je prav človeška moč o dobroti in pomoči bližnjemu eden največjih smislov vašega vzpona ne gre dosti razmišljati. To je moč, ki jo nosite v sebi in vsak dan izkazujete tako, zato vas državljani in državljanke, občani in občanke visoko cenimo in smo vam neizmerno hvaležni. Tako želim, da je moj današnji nagovor predvsem zahvala za vse kar ste storili za našo občino in njene prebivalce. V prvi vrsti kot pomembna in najštevilčnejša splošna reševalna služba varujete in rešujete življenje ob naravnih in drugih nesrečah, blažite njihove posledice, ter varujete naše premoženje, pri čemer ne malokrat tvegate lastno življenje. Če pogledamo nazaj na dvajset let prehojene poti lahko z gotovostjo zatrdimo , da smo, da ste prehodili pot na kateri so bili napravljeni  veliko koraki. V obdobju, ki ga je močno prizadela finančna in gospodarska kriza smo šli z našimi napori tako finančno kot organizacijsko navzgor. Še zdaleč nismo zaključili z našimi napori in nas še mnogo sprememb čaka v prihodnje, vendar pa smo lahko ponosni, da s svojo lastno specifiko velikim številom prostovoljnih gasilskih društev na prebivalstvo in visoko kategoriziranostjo društev nismo zaostali ampak smo prav nasprotno pri našem delu in poslanstvu na zavidljivem nivoju. V primerjavi z sosednjimi Domžalami mi tam morali imeti ne 15 ampak 30 društev, če bi upoštevali naše razmere. Narava se za finančne in organizacijske zagate ne zmeni kljub preventivi, ki ji namenjate zelo veliko pozornosti je bila v tem obdobju z svojimi neprijetnimi pojavi največkrat in kar nekajkrat neizprosna. Poleg tega so tudi prometne in druge nesreče žal zelo pogoste. Narava vašega dela zahteva nenehno čuječnost in to dokazujete vsakič znova saj ste velikokrat prvi na kraju nesreče. Poleg tega ste v tem obdobju še povečali svojo usposobljenost in operativno pripravljenost, ter še posebej posvetili tako splošnemu kakor specialnemu izobraževanju, kar se je pokazalo ob uspešnih intervencijah. V svoje vrste ste pridobili številne nove članice in člane, dosegali visoke uvrstitve na gasilskih tekmovanjih, ter tudi sami uspešno organizirali mnogo tekmovanj na regijskih, medobčinskimi  in  meddruštvenih nivojih. In prav delo z mladimi se mi zdi eno izmed najbolj pomembnih poslanstev, poleg osnovnega poslanstva, ki ga imate, ter se vam zato v imenu občine Lukovica seveda zahvaljujem, da posvečate svoje poslanstvo tudi in prav mladim. Vaša organizacija, ki v mednarodnih krogih uživa veliko spoštovanja ima zelo dolgo tradicijo, kajti kmalu bo minilo 150 let organiziranega gasilstva na Slovenskem. V svojih vrstah imate veliko mladih z svežimi zamislim. Čestitam vam in se vam zahvaljujem za to, da mladino vključujete v družbeno koristno delo, ter vzgajate nove rodove slovenskih gasilk in gasilcev, ter tudi zato, da cenite in spoštujete gasilske veterane in veteranke, ter se zavedate prenosa njihovega znanja in izkušenj na mlajše generacije. Naša domovina je dežela gasilcev, slovenski gasilci pa ste eden izmed najboljših zgledov za domoljubje pri Slovencih in , ki je zaradi vas tudi  zelo živo in pristno. Vsej svoji zgodovini ste dokazali predanost slovenstvu in to ne glede na to v kakšni obliki države smo živeli in pod katero oblastjo. Takoj za svojim temeljnim poslanstvom pomoči soljudem v stiski ste kot organizacija in posamezniki vedno delali za utrjevanje slovenske narodne zavesti, ter širili slovensko kulturo, zelo zgodaj vpeljali slovenski jezik v poveljevanje, ter si prizadevali za slovenski vpliv v gasilskih družbah. Domoljubje ohranjajte in živite tudi danes. Gasilska uniforma pri občankah in občanih vzbuja spoštovanje in občutek varnosti, nosite jo s ponosom. Kod župan se z vso skrbnostjo posvečam sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami rad bi, da se skupaj z vso odgovornostjo do svojega poslanstva v jasnem zavedanju kakšne so naše skupne zmožnosti odločamo tudi za trdno prihodnost in zdrav nadaljnji razvoj z roko v roki s spoznanjem, da je le  sodelovanje posameznih členov gasilske zveze porok za skupni uspeh in napredek pri delu in razvoju in vašem osnovnem poslanstvu zaradi katerega ste si upam izbrali svojo pot v gasilskih vrstah. S sodelavci natančno proučujemo prednostne naloge v gasilstvu, katere investicije je treba v bodoče vlagati ter tudi kako bi bilo mogoče izboljšati vaš položaj. Pri tem delu niti sam sebi ne zavidam, računam pa na vaše sodelovanje in soodgovornost do družbe katere nosilni steber ste. Pred vami je ocena preteklega leta, podelitev priznanj in v prihodnje volitve vodstva. Prepričan sem, da bo ta obletnica okrepila vašo medsebojno povezanost in , da boste naredili pomemben korak k trajnemu razvoju lukovškega gasilstva. Zahvaljujem se vsem, ki ste od ustanovitve zveze vlagali svoje napore za delovanje in razvoj le te. vsem dosedanjim članicam in članom organov zveze, še posebej tudi vsem poveljnikom in predsednikom GZ Lukovica. Hvala vam za vaš velik prispevek k razvoju gasilstva v naši občini. Zaupam v vas! Želim vam vse dobro in vam izrekam gasilski pozdrav Na pomoč."

Zgodovino GZ Lukovica je zbranim podala Andreja Čokl začenši od leta 1997, ko so bili  vključeni v Gasilsko zvezo Domžale. Gasilska zveza Lukovica je bila tako ustanovljena 5. aprila leta 1997, v svojih vrstah je takrat združevala 307 članov, kadrovsko je bila dovolj velika za samostojno opravljanje zahtevnih nalog. Pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe med Gasilsko zvezo Lukovica, prostovoljnimi gasilskimi društvi in Občino Lukovica je bila podpisana 7. marca leta 1998 in se vsako leto dopolnjuje z aneksi, ki določajo višino sredstev za nemoteno izvajanje nalog. Drugi pomemben dokument je Operativna organiziranost GZ Lukovica z načrtom alarmiranja oz. aktiviranja, sprejet v letu 1999 in pozneje dvakrat posodobljen zaradi sprememb v opremljenosti posameznih gasilskih enot. Načrt predstavlja tudi način aktiviranja gasilskih enot, izvajanje operativnih nalog in druge podrobnosti, zato predstavlja osnovo tudi za protokole, ki jih ob aktiviranju gasilcev izvaja Regijski center za obveščanje. Še pomembnejši dokument za uspešno delo zveze je bil Načrt razvoja GZ Lukovica, pripravljen na podlagi Meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Vseboval je opis dejanskega stanja gasilstva v občini Lukovica z opredeljenimi nalogami lokalne skupnosti in izvajalcev javne gasilske službe pri usposabljanju, osebni zaščitni opremi in gasilskih vozilih za obdobje desetih let. Veljati je začel marca leta 2001. Njegova realizacija presega obdobje desetih let, zato je bil načrt v letu 2014 noveliran za vse segmente razen za segment vozil. Na podlagi planov nabave opreme, sprejetih na poveljstvu GZ Lukovica, se je in se izvaja nakup predvsem osebne zaščitne opreme ter sofinanciranje gasilskih vozil. Pri tem v veliki meri pomaga Občina Lukovica, ki je preko Gasilske zveze Lukovica sofinancirala nakup dveh vozil GVC-16/25 za PGD Lukovica in PGD Prevoje, vozilo GVV1 za PGD Krašnja ter petih vozil GVM za PGD Blagovica, PGD Krašnja, PGD Lukovica, PGD Prevoje in PGD Trojane. Danes smo lahko ponosni na ustrezno usposobljeno operativno članstvo, ki s sodobno osebno in skupno zaščitno opremo ter gasilskimi vozili zagotavlja uspešno izvajanje vseh vrst nalog v sistemu zaščite in reševanja. Delovanje naših članov, naše zveze in društev cenijo tudi širše. Zato so danes med nami tudi predstavniki regijskih in nacionalnih gasilskih organizacij.  V imenu Regije Ljubljana III nas bo pozdravil tovariš Ivan Vidic, predsednik komisije za veterane Regije Ljubljana III. Slednji je v svojem kratkem nagovoru spregovoril o pomenu zvez in njihovega sodelovanja, saj se le to kljub številčnosti še poglablja. V  imenu  krovne gasilske organizacije je spregovori  tovariš Jože Smole, član Upravnega odbora Gasilske Zveze Slovenije. Ki je spregovoril o začetnik gasilske zveze začenši pri Kranjski gasilski zvezi , o mnogih težavah , ki jih je prinesla vojna, ter o povojnih okrajnih gasilskih zvezah . Slavljencu je besede spodbude in zahvale namenila tudi Olga Andrejek, predstavnica URSZR.  Kakor je poudaril že župna Matej Kotnik je velik poudarek v GZL  vključevanje mladih. Delo z mladino vodijo komisije na nivoju zveze in društev, mlade pa združujejo pri najrazličnejših aktivnostih za pridobivanje veščin, na tekmovanjih in srečanjih in jih tako vodijo po poti do vstopa v članske vrste. Pri tem so nam v veliko pomoč starši, ki nam zaupajo svoje otroke, zelo dobro pa sodelujemo tudi z Osnovno šolo Janka Krsnika Brdo in podružničnima šolama v Blagovici in Krašnji, ter z Vrtcem Medo na Prevojah in v Krašnji, ki jim priskočim na pomoč pri predstavitvi gasilske dejavnosti in opreme.  Obenem so ponosni  na delo komisij za članice tako na nivoju zveze kot na nivoju društev, ki s svojimi aktivnostmi spodbujajo in usmerjajo, da se članice vključujejo v delo gasilske organizacije. Aktivne so  tako pri vzgoji mladine, kot pri opravljanju vodstvenih funkcij , vse več pa je tudi operativnih gasilk, ki se enakovredno postavijo ob bok moškim kolegom. GZ Lukovica se zaveda bogastva znanj in izkušenj tistih , ki so gasilsko pot prehodili pred njimi in gradili tradicijo gasilstva. To so starejše gasilke in gasilci, ki so še vedno aktivni tako na tekmovalnem področju kot pri dejavnostih, s katerimi pripomorejo k prepoznavnosti in napredku društev, zveze pa tudi občine. Ob 5-letnici delovanja zveze je bila Komisija za veteranke in veterane pri Gasilski zvezi Lukovica pobudnik razvitja veteranskega prapora Gasilske zveze Lukovica. 27. aprila 2002 je bil prapor razvit, omogočilo ga je 11 donatorjev za trakove in 23 donatorjev za zlate žebljičke. Od takrat ga vsako leto ponosno izmenjujejo med društvi, ki skrbijo za njegovo hrambo in uporabo. Kot se za jubilej spodobi so podelili priznanja številnim organizacijam z različnih področij, ki so zaslužne za dobro delo GZ Lukovica. Ob 20-letnici GZL sta predstavnikom teh organizacij zahvale podelila predsednik GZL Robert Maselj in namestnik poveljnika GZL Gašper Mav. Zahvale so prejeli: Uprava RS Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije, Gasilska regija Ljubljana III, Občina Lukovica, štab CZ občine Lukovica, PGD Blagovica, PGD Krašnja, PGD Lukovica, PGD Prevoje, PGD Trojane, Gasilska zveza Domžale,  GZ Kamnik,GZ Komenda, GZ Litija , GZ Mengeš, GZ Moravče, GZ Šmartno pri Litiji, GZ Zagorje, GZ Žalec- OGP Vransko, CZR Domžale, OŠ Janka Kersnika Brdo , podružnična šola Blagovica, podružnična šola Krašnja, VVE Medo, PP Domžale in ZD Domžale. Sledila je inventura dela v  20ih letih delovanja GZL.  In sicer je bilo letno  opravljenih med 70 in 115 posredovanji: od gašenja požarov, posredovanj ob prometnih nesrečah, različnih tehničnih intervencij, reševanj živali, do pomoči reševalcem, posredovanj ob naravnih nesrečah, prevozov pitne vode, izvajanj požarnih straž in druge pomoči občanom. Večina posredovanj je bila zelo uspešnih, kar gre pripisati dobri operativni pripravljenosti gasilcev. Poleg skrbi za ustrezno shranjevanje gasilske opreme in vozil je bilo nekaj sredstev  v teh dveh desetletjih namenjenih tudi obnovi gasilskih orodišč oziroma gasilskih domov, prav tako so objekti ustrezno zavarovani pri zavarovalnici. Z najtežjimi vrstami posredovanj se lahko uspešno spopada le dobro usposobljen in zdrav gasilec – operativec. Zato skrb za redne zdravniške preglede operativnih gasilcev in ustrezna zavarovanja za primere nesreč in poškodb ni odveč.  Za vzdrževanje fizične pripravljenosti in osnovnega dela z orodjem in opremo so pomembna tudi gasilska tekmovanja. Naše tekmovalne ekipe so redne udeleženke tako regijskih kot državnih tekmovanj. Tehnika, zdravje, fizična pripravljenost  so brez osnovnih in poglobljenih znanj brez vrednosti. Zato zelo velik pomen namenijo izobraževanju in usposabljanju. Naši gasilci se izobražujejo in izpopolnjujejo svoja znanja prek izobraževalnih programov na nivoju društva, naše zveze, regije in Gasilske zveze Slovenije. Gasilska zveza je uspešno izvedla veliko število tečajev in izobraževanj ter izšolala operativni kader, na katerega smo lahko upravičeno ponosni, še posebej na posameznike, ki vse svoje znanje prenašajo na mlajše generacije. Tako so na nivoju zveze uspešno izvedli:  7 tečajev za gasilca, ki ga je uspešno zaključilo 152 tečajnikov; 4 tečaje za Vodjo skupine - uspešno ga je končalo 78 tečajnikov; 2 tečaja za vodjo enote - uspešno ga je zaključilo 41 tečajnikov; tečaj za strojnika - tega je uspešno končalo 19 tečajnikov; tečaj za  uporabnika radijskih zveze UKW - uspešnih je bilo 26 tečajnikov; in 2 tečaja za bolničarja – za kar se je izšolalo 38 tečajnikov. Posebej moramo omeniti dobro sodelovanje s Štabom za Civilno zaščito Občine Lukovica, saj tudi štab skrbi za dodatno opremljanje, predvsem s specifično opremo. Gasilci so prisotni tudi ob drugih dogodkih v naših krajih, kot so Florjanove maše, sejmi in druge prireditve. S ponosom lahko povedo, da je za njimi 20 let uspešnega dela, pri katerem se je članstvo povečalo na več kot 800 gasilk in gasilcev, s katerimi so v tem obdobju pridobili dragocene izkušnje za izvajanje nalog v prihodnosti. Za uspešno prehojeno dvajsetletno pot je zaslužna vrsta posameznikov, društev, podjetij in drugih organizacij, zato se zahvaljujemo vsem gasilkam in gasilcem, ki so soustvarjali dosedanjo zgodovino Gasilske zveze Lukovica, še posebej in predvsem tistim, ki so sodelovali v organih in komisijah zveze v vseh mandatih. Velika zahvala gre tudi   Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo in vsem njenim enotam za pomoč pri animaciji mladine za delo v gasilski organizaciji. S takšno obliko sodelovanja vsi skupaj zagotavljamo vključevanje mladih v nadaljevanje humanitarnega poslanstva. Še enkrat hvala tudi gasilskim zvezam v regiji Ljubljana III, Gasilski zvezi Slovenije in Upravi RS za zaščito in reševanje, podjetjem, posameznikom ter vsem ostalim društvom v Občini Lukovica za uspešno sodelovanje in pomoč.  Akademijo  na kateri smo prisluhnili zgodovini GZ Lukovica , ter številnim govornikom so zaključili  z tokrat malce bolj veselimi pesmimi, kajti moški pevski zbor Janko Kersnik je zapel dve veseli gasilski pesmi, ki sicer govorita o nekem čudnem gašenju, a to je bilo še pred nastankom naše GZ Lukovica. Po uradnem delu se je druženje nadaljevalo ob manjši pogostitvi in prijetnem klepetu in tudi kakšna ideja kako naslednjih 20 let je padla. A o tem bomo izvedeli kaj več čez deset let,  ko bo GZ Lukovica praznovala 30 let delovanja.    

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi