Logo MojaObčina.si

Luče

JUTRI
26°C
14°C
SOB.
29°C
13°C
Avtor: Občina Luče,

Javni razpis za sofinanciranje programa Lučki dan 2016

Datum objave: 21. 03. 2016
Številka razpisa: 320-1/2016
Sredstva: 15 000,00 EUR
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB) ter Odloka o proračunu občine Luče za leto 2016 (Uradni list RS, št. 6/16), objavlja župan Občine Luče JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA LUČKI DAN 2016 I. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in predstavitev, ki se dogajajo v okviru turistične prireditve Lučki dan. II. Razpisni pogoji: Pravico do sofinanciranja programov imajo posamezniki, društva ter podjetja, ki sodelujejo na prireditvi Lučki dan. III. Rok in način prijave: Rok za oddajo prijave je 15.06.2016 do 15.00 na sedežu občine oz. priporočeno po pošti na naslov Občina Luče, Luče 106, Luče. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na Občino Luče do 15. ure tega dne. Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika, z vsemi zahtevanimi prilogami. Razpisni obrazci so na voljo na sedežu Občine Luče ter spletni strani www.luce.si. Prijava mora vsebovati: - Obrazec 1; - Obrazce 2; - Obrazec 3; ki ga ni potrebno izpolnjevati, ampak ga je potrebno samo parafirati (podpis vlagatelja) na vsaki strani in priložiti vlogi. Prijava mora biti podana v zaprti kuverti in jo je potrebno poslati na naslov: Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, v levem spodnjem kotu pripis "Lučki dan 2016" ali oddati na sedežu občine. Odpiranje vlog bo opravila strokovna komisija na sedežu naročnika. Odpiranje vlog ni javno. IV. Postopek obravnave prijav: Prejete vloge bo ovrednotila strokovna komisija. Prijavljeni program se ovrednoti na podlagi naslednjih meril: obseg/trajanje programa v urah do 20 točk število sodelujočih za pripravo programa do 20 točk število sodelujočih za izvedbo programa/predstavitve do 20 točk usklajenost programa z vsebino Lučkega dne do 20 točk izvirnost do 20 točk stroški za izvedbo programa do 20 točk V primeru nepopolne vloge bodo vlagatelji pozvani k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni od dneva prejema poziva. Nepopolne vloge se izločijo iz postopka javnega razpisa. Vlagatelji bodo o višini odobrenih sredstev obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev vloge. Z izbranimi izvajalci bo Občina Luče sklenila pogodbo o sofinanciranju programa Lučkega dne za leto 2016. V. Objava razpisa: Razpis se objavi na spletni strani www.luce.si, povzetek razpisa se objavi na oglasni deski Občine Luče ter pošlje z neposredno pošto po gospodinjstvih na območju Občine Luče.

Všečkaj objavo