Logo MojaObčina.si

Luče

DANES
35°C
16°C
JUTRI
31°C
17°C
Avtor: Občina Luče,

Javni razpis za sofinanciranje bazenov za požarno vodo in hidrantov

Datum objave: 21. 03. 2016
Številka razpisa: 845-3/2016-1
Sredstva: 6 000,00 EUR
Občina Luče na podlagi 8. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11-UPB) in Odloka o proračunu občine Luče za leto 2016 (Uradni list RS, št. 6/16) objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE BAZENOV ZA POŽARNO VODO IN HIDRANTOV Občina Luče je v proračunu za leto 2016 namenila 6.000,00 EUR za sofinanciranje izgradnje zajetij za požarno vodo in hidrantov. Pogoji za sofinanciranje požarnih bazenov in hidrantov so naslednji: • minimalna velikost bazena 10 m3, • za koriščenje požarne vode mora biti zagotovljen zunanji hidrant, • hidrant mora biti na mestu, ki je dostopen s cisterno PGD Luče. Prijava se odda na predpisanem obrazcu – Vloga za sofinanciranje bazenov za požarno vodo in hidrantov. Na razpisu ne morejo kandidirati osebe, ki so zajetja in hidrante imele sofinancirane v preteklosti. Višina sofinanciranja: • za bazen nad 10 m3 in manjši do pod 20 m3 je višina sofinanciranja do 700,00 EUR nepovratnih sredstev; • za bazen nad 20 m3 je višina sofinanciranja do 1.000,00 EUR nepovratnih sredstev; • financira se tudi postavitev zunanjega hidranta v višini do 800,00 EUR. Prejete vloge bo obravnaval Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Vlagatelju se bo na podlagi prejete vloge izdal sklep višini sofinanciranja. Po izvedbi ukrepa bo vlagatelj podal zahtevek na predpisanem obrazcu. Zahtevek mora biti podan do 10.12.2016. Rok za oddajo prijave je 30.06.2016 do 15.00 na sedežu občine oz. priporočeno po pošti na naslov Občina Luče, Luče 106, Luče. Obravnavane bodo vloge, ki bodo na Občino Luče prispele do 15. ure. Razpisna dokumentacija s prijavnimi obrazci je na voljo na sedežu občine oz. na spletnih straneh http://www.luce.si. Dodatne informacije v zvezi s prijavo na razpis lahko vlagatelj dobi v času uradnih ur pri Klavdiju Strmčniku, tel. 03/839 35 50, e-pošta: tajnik@luce.si.

Všečkaj objavo