Logo MojaObčina.si

Loški Potok

DANES
10°C
8°C
JUTRI
6°C
3°C
Avtor: Občina Loški Potok,

LIKVIDNOSTNA POSOJILA NA PROBLEMSKIH IN OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH

Datum objave: 05. 08. 2020
Številka razpisa:

Razpisnik:

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Namen razpisa:

 dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije

Upravičenci:

 pravne osebe

 samostojni podjetniki posamezniki

 zadruge, zadružne zveze

Vlagatelji morajo biti MSP (mikro, malo ali srednje veliko podjetje) ter izvajati projekt in imeti registriran sedež podjetja ali poslovno enoto na problemskem ali obmejnem problemskem območju.

Problemsko območje (obmejno in občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje): Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren-Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radeče, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2018.

Upravičeni stroški:

 nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem

 gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov

 adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov

 nova ali rabljena oprema

 novi ali rabljeni delovni stroji

 neopredmetena sredstva

 administrativni stroški, stroški materiala, stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroški transportnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški plač in povračil v zvezi z delom, drugi operativni stroški

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 2. 2020 dalje.

Finančni pogoji:

 Obrestna mera: brezobrestno posojilo, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe.

 Skupna doba vračanja: do 60 mesecev z vključenim moratorijem največ 6 mesecev in ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

 Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.

 Višina zaprošenega zneska posojila: min. 5.000,00 EUR, max. 50.000,00 EUR.

Roka za oddajo:

 do 24. 8. 2020 in

 do 9. 10. 2020

Dodatne informacije:

 Mašenjka Hvala (01/895 06 10)

 Tomaž Lovšin (08/383 56 14)

Všečkaj objavo