Logo MojaObčina.si

Loški Potok

DANES
10°C
8°C
JUTRI
6°C
3°C
Avtor: Občina Loški Potok,

Javni razpis - Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)

Datum objave: 24. 08. 2020
Številka razpisa:

Razpisnik:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 

Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kibernetske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0.

 

Upravičenci

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni 

podjetniki posamezniki ali zadruge.

 

Upravičeni stroški:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije)
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena
  • posredni stroški

 

Višina sofinanciranj:

  • do 75 % za upravičence iz Kohezijska regije vzhodna Slovenija
  • do 70 % za upravičence iz Kohezijske regije zahodna Slovenija

 

Roki

Roki za oddajo vlog: 8. 9. 2020, 15. 11. 2020 in 15. 1. 2021.

 

Dodatne informacije:

  • Mašenjka Hvala (01/895 06 10) in
  • Tomaž Lovšin (08/383 56 14).

Všečkaj objavo