Logo MojaObčina.si

Litija

DANES
22°C
8°C
JUTRI
22°C
8°C
1994

Obvestilo fizičnim in pravnim osebam glede odmere NUSZ

Občina Litija občanke in občane ter gospodarske subjekte, ki so zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v zvezi s plačilom te dajatve obvešča o možnostih vložitve posamične vloge na Finančno upravo Republike Slovenije.

Obstoječe pravne podlage (Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2) so že pred sprejetjem interventnih ukrepov problematiko reševale sistemsko in navedeno v nadaljevanju velja za plačilo katerekoli davčne obveznosti, ne le NUSZ.

Fizične osebe lahko v primeru, če bi s plačilom davčne obveznosti lahko bilo ogroženo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov, pri davčnem organu vložijo vlogo za odpis, delni odpis in odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma obročno plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev (101. člen ZDavP-2). Brez kakršnih koli dokazil pa lahko davčni organ dovoli fizični osebi obročno plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih, če se davek ne nanaša na opravljanje dejavnosti (103. člen ZDavP-2).

Podobno lahko zaprosijo za odlog ali obročno plačilo v primeru hujše gospodarske škode pravne osebe in tudi fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost (102. člen ZDavP-2). V izjemnih primerih (stečaj, neizterljivost,...) je mogoče takim zavezancem davek tudi odpisati. Brez izkazovanja razlogov ogroženega preživljanja ali hujše gospodarske škode pa lahko fizične osebe ali gospodarski subjekti vložijo vlogo za odlog plačila za čas do dveh let oziroma obročno plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če predložijo instrument zavarovanja, ki zagotavlja poplačilo obveznosti (103. člen ZDavP-2).

Dodatno možnost tako fizičnim kot tudi pravnim osebam daje Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), ki določa, da lahko davčni organ ne glede na pogoje, ki so določeni v 102. členu ZDavP-2, dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije (7/I. ZIUJP). Davčni zavezanec mora vlogi priložiti tudi dokazila, ki potrjujejo izgubo sposobnosti pridobivanja prihodkov (na primer izpisek vseh zapadlih neporavnanih obveznosti z zneski in datumom zapadlosti in druga dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev za odlog ali obročno plačilo davka v primeru hujše gospodarske škode).

Vloge so dostopne na:

https://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/odpisi_odlogi_in_obrocno_placevanje/.

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi