Logo MojaObčina.si

Litija

DANES
17°C
-2°C
JUTRI
15°C
-3°C
3932

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2016-2017

Občina Litija objavlja na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF) in 17. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) – v nadaljevanju: pravilnik),

JAVNI RAZPIS
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
za obdobje 2016-2017


Občina Litija  razpisuje oddajo neprofitnih najemnih stanovanj - sproščenih ali na novo pridobljenih v letu 2016 in 2017, ki zajema tudi morebitna sproščena neprofitna stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, za katere bo sklad občini dodelil razpolagalno pravico.

Ob vložitvi vloge morajo prosilci plačati upravno takso v višini 22,66 EUR za izdajo odločbe po tarifni št. 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J – v nadaljevanju: ZUT). Vlagatelji plačajo upravno takso na blagajni podjetja ali s plačilnim nalogom na račun KSP Litija d.o.o., številka SI56 6100 0001 0356 552 pri Delavski hranilnici d. d., sklic na št. SI 00 24502-2016- upravna taksa javni razpis. Fotokopijo potrdila o plačilu je potrebno obvezno priložiti k vlogi.

Prosilci s slabim premoženjskim položajem lahko v skladu s 25. členom ZUT-a zaprosijo za oprostitev plačila takse. Status socialnega upravičenca uveljavljajo na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega centra za socialno delo o denarni socialni pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva ali varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ali nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb.


Informacije

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel.01 890 00 16 (od 22.4. do 30.4.2016 na tel št.), v času uradnih ur: v ponedeljek med 8. in 11.00 uro in 12.00 do 14.00 uro, v sredo med 8. in 12.00 uro in 13.00 do 16.30 uro ter v petek med 8. in 11.00. uro ali na elektronski naslov ksenja.celarc@ksp-litija.si.


Okvirni rok za objavo izidov razpisa

Izidi razpisa bodo objavljenji najkasneje v šestih mesecih od zadnjega dne oddaje vlog t.j. od 20.5.2016.

Podrobnosti razpisa
Podrobnosti razpisa in obrazce dobite na povezavi

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!