Logo MojaObčina.si
JUTRI
15°C
9°C
SOB.
18°C
8°C
4201

Litija 2030 – čas je za skupno uresničevanje ukrepov CPS

Občina trajnostne mobilnosti in dobrega življenja v Srcu Slovenije

Po dobrih 10 mesecih priprave je Občinski svet Občine Litija v četrtek, 20. aprila 2017, sprejel Celostno prometno strategijo Občine Litija (CPS). S tem se je zaključilo zadnje dejanje strateškega načrtovanja. Začenja se postopno izvajanje konkretnih ukrepov, ki bodo občanom in obiskovalcem občine omogočili izbiro bolj trajnostnih načinov potovanja.

CPS Občine Litija se je oblikovala v sodelovanju s ključnimi deležniki in zainteresiranimi občankami ter občani. Na štirih javnih razpravah in več delavnicah so tako predstavniki javnosti skupaj z izdelovalci CPS razpravljali o obstoječem stanju na področju prometa, o problemih in izzivih, o možnih poteh razvoja in o želeni prihodnosti, o ciljih ter prednostnih ukrepih na področju mobilnosti v občini. S podajanjem mnenj je tako javnost pomembno sooblikovala vsebino strategije in akcijskega načrta, ki je sedaj osnova za izvajanje prednostnih ukrepov. Strategija je s tem postala naša skupna smernica za razvoj prometa in mobilnosti v občini.

V akcijskem načrtu CPS je predvidena množica ukrepov za izboljšanje in varnost kolesarjenja, javnega potniškega prometa, hoje, motornega in mirujočega prometa. Glavni nosilec ukrepov bo Občina Litija, mnogi ukrepi pa bodo izvedeni v sodelovanju z drugimi organizacijami, kot so avtobusni prevozniki, policija, osnovne šole, vrtec, društva oz. NVO, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugi.

Nove tehnične ureditve in infrastruktura pa ne bodo rešile vseh obstoječih prometnih izzivov. Potrebne bodo tudi spremembe v razmišljanju in ravnanju ljudi. V popolnosti bodo nove rešitve zaživele le z aktivno podporo in sodelovanjem občank in občanov ter obiskovalcev občine. Le-ti bodo namreč uporabniki novih rešitev in tisti, ki bodo z izbiro potovalnih načinov lahko dejansko naredili mobilnost v prihodnosti bolj varno, bolj zdravo, čistejšo, učinkovitejšo, dostopnejšo za vse.

Celostna prometna strategija Občine Litija si zastavlja cilje, ki uresničujejo načela trajnostne mobilnosti in večje prometne varnosti v kakovostno urejenem javnem prostoru. Doseženi cilji spodbujajo zdrav način življenja in povečujejo kakovost življenja prebivalcev.

 

 

Kako lahko občanke in občani prispevamo k trajnostni mobilnosti v Občini Litija:

  • seznanimo se z vsebino CPS in aktivno podpremo izvajanje ukrepov v praksi: z dobro mero strpnosti in podpore v okviru svojih možnosti sodelujemo pri izgradnji nove infrastrukture, uvajanju novih prometnih ureditev in storitev;
  • seznanimo se s pravilno rabo novih prometnih rešitev - in kot udeleženci/ke v prometu novosti tudi na pravi način uporabljamo;
  • vse pogosteje vožnje z osebnim avtom nadomeščamo z drugimi načini potovanj;
  • če smo lastniki/ce avtomobilov, se v okviru svojih možnosti odločimo za avtomobil, ki manj obremenjuje okolje;
  • aktivno sodelujemo pri ozaveščanju o trajnostne mobilnosti - s svojim zgledom prispevamo k izboljšanju varnosti v prometu in smo zagovorniki/ce trajnostne mobilnosti v svoji družini in v družbi;
  • spremljamo stanje, opozarjamo na pomanjkljivosti in predlagamo izboljšave za še varnejšo, cenejšo, dostopnejšo in učinkovitejšo mobilnost;
  • dejavnosti na področju trajnostne mobilnosti uporabimo za razvoj novih poslovnih priložnosti.

 

»Celostna prometna strategija je sofinancirana iz Evropskega kohezijskega sklada ter sredstev Ministrstva za infrastrukturo RS ter se pripravlja v skladu z enotnimi evropskimi smernicami za pripravo tovrstnih dokumentov.«

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi