Logo MojaObčina.si

Križevci

DANES
15°C
8°C
JUTRI
17°C
2°C
3467

Kaj je osebno dopolnilno delo in kdo ga lahko izvaja

Kaj je osebno dopolnilno delo in kdo ga lahko izvaja

  

Vrste osebnega dopolnilnega dela

 

V prvo skupino (A) se štejejo dela, ki jih posameznik opravlja sam, in sicer gre za dela:

  • ·         pomoč v gospodinjstvu, pri čiščenju stanovanja, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin,
  • ·         občasna pomoč pri kmetijskih delih.
  • ·         občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego.
  • ·         občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti,
  • ·         občasno prevajanje ali lektoriranje,
  • ·         občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih,
  • ·         občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.

 

V drugo skupino (B) se za dopolnilno delo šteje, kadar posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, in ki niso namenjeni zaužitju, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodaja (npr. spominki, posoda, galanterijski izdelki…), kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča v njihovi osnovni obliki ali kadar melje žito, žge apno ali oglje na tradicionalen način in prodaja.

 

POZOR!

Ta dela se ne smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo.

  

Pogoji za opravljanje osebnega dopolnilnega dela

 

Osebno dopolnilno delo lahko opravlja posameznik, ki je brezposeln, zaposlen ali upokojenec, ki je priglašen pri AJPES, kot oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo in ima za obdobje, v katerem opravlja tako delo, plačano vrednotnico iz tega naslova.

 

Doseženi prihodek iz opravljanja osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta ne sme preseči treh povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem koledarskem letu.

  

Priglasitev osebnega dopolnilnega dela in uporaba seznama

 

Posameznik mora biti pred začetkom opravljanja osebnega dopolnilnega dela vpisan v seznam pri  AJPES. Priglasitev lahko z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila  opravi sam prek spletnega portala AJPES (aplikacija eSODD) ali pa se osebno oglasi na upravni enoti, kjer  zanj opravijo priglasitev v seznam.

 

AJPES na spletnem portalu zagotavlja tudi vpogled v javne podatke seznama (podatki o osebnem imenu posameznika, vrsti osebnega dopolnilnega dela, zaporedni številki posameznika in kontaktnem podatku).

Z uporabo iskanja med osebami, ki opravljajo osebno dopolnilno delo je moč kadarkoli poiskati dodatno pomoč. Naj bo to varuška za čas počitnic, inštruktor za pomoč pri študijskih obveznostih ali pomoč v gospodinjstvu, na vrtu...

 

 Uporaba aplikacije eSODD je brezplačna.

  

Postopek pridobitve vrednotnice

 

Pogoj za legalno opravljanje del je vnaprej pridobljena vrednotnica, ki se vnaprej kupi na upravni enoti. Vrednotnica velja za koledarski mesec za posameznega izvajalca osebnega dopolnilnega dela. Trenutna cena vrednotnice znaša 9,06 EUR. Lahko se jo kupi za tekoči ali prihodnji mesec.

 

Pri delih, ki se opravljajo pod točko A, mora vrednotnico kupiti naročnik del za posameznika, ki bo delo opravljal. Če izvajalec opravlja dela za več naročnikov, mora vrednotnico kupiti vsak od teh naročnikov.

 

Pri delih, si se pretežno opravljajo za večinoma neznane naročnike – dela pod točko B, pa mora vrednotnico zase kupiti posameznik, ki ima priglašeno osebno dopolnilno delo.

 

Vrednotnico pridobite z vložitvijo zahtevka za pridobitev vrednotnice prek spletnega portala e-uprava ali osebno na upravni enoti.

 

Vplačana vrednotnica  prinaša pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter pravice iz zdravstvenega zavarovanja. 

  

Obdavčitev osebnega dopolnilnega dela

 

Dohodek iz osebnega dopolnilnega dela  je obdavčen kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu ZDoh-2. V davčno osnovo od tega dohodka se všteva vsak posamezni dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka in za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih izvajalec plača sam (izvajalec osebnega dopolnilnega dela iz točke B seznama del, ki mora sam zase pridobiti vrednotnico).

 

Akontacija dohodnine od dohodka iz osebnega dopolnilnega dela se izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 25 %. Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora mesečno vse svoje dohodke iz osebnega dopolnilnega dela napovedati za odmero akontacije dohodnine pri finančni upravi.

 

Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela Izvajalec osebnega dopolnilnega dela posreduje poročilo finančni upravi polletno in sicer najpozneje:

- do 10. julija v tekočem koledarskem letu za prvo polletje tekočega koledarskega leta oziroma

- do 10. januarja v naslednjem koledarskem letu za drugo polletje preteklega.

 

Za opravljena dela mora izvajalec izdati račun, najmanj v dveh izvodih, od katerih prejme enega kupec. Izdan račun je potrebno hraniti 10 let. Podrobnosti najdete na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

  

Dodatne informacije

Vrste osebnega dopolnilnega dela: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

gp.mddsz@gov.si

Uporaba aplikacije eSODD: AJPES

sodd@ajpes.si

 

 Pripravila:

Julijana Meckar,

Izpostava AJPES Murska Sobota

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi