Logo MojaObčina.si

Križevci

JUTRI
34°C
17°C
TOR.
34°C
17°C
1544

PODPIS GRADBENE POGODBE ZA NAJVEČJI INVESTICIJI V LETOŠNJEM LETU - REKONSTRUKCIJA JAVNIH POTI V KOKORIČIH IN LOGAROVCIH

 

Občina Križevci je sredi meseca aprila začela s postopkom javnega naročila za projekt Rekonstrukcije javnih poti v Kokoričih in Logarovcih. Preko sistema na portalu za javno naročanje, smo do roka za oddajo ponudb – 29.4.2021, prejeli 3 ponudbe. Najugodnejša je bila ponudba izbranega izvajalca GMW d.o.o. iz Turjancev, v znesku 698.871,16 EUR z DDV. Z izbranim izvajalcem oz. njegovo  direktorico ga. Petro Weindorfer je župan Občine Križevci, mag. Branko Belec, sklenil gradbeno pogodbo. Gradbeni nadzor nad investicijo bo vršil Inženiring Rajnar iz Murske Sobote. Javno naročilo je bilo izvedeno za obe cesti skupaj. 

Dela morajo biti zaključena do konca septembra.

V Kokoričih se bo rekonstruirala javna pot dolžine 888 metrov, vse do priključka na državno cesto R2 – 439, za katero tudi upamo na čimprejšnjo rekonstrukcijo s strani države. Predvidena ureditev zajema konstantno širino asfaltirane ceste v širini 3,50m in 0,75m utrjeno bankino. V območju naselja je predvidena cestna mulda v širini 0,5m.

Odvodnja ceste se bo vršila preko predvidene cestne mulde, polja in obstoječega cestnega jarka v predvideno meteorno kanalizacijo. Cesta v naselju se bo odvajala preko peskolovov vgrajenih v cestno muldo. V območju njivskih površin se bo odvodnjavala razpršeno po terenu na bližnja polja in obcestni jarek. Obcestni jarek je povezan preko prepustov z meteorno kanalizacijo.

 

V Logarovcih se bo rekonstruirala cesta v dolžini 940 metrov. S predvidenimi ukrepi se bo v okviru prostorskih možnosti izboljšalo obstoječe stanje dotrajane asfaltne površine in izboljšala prometna varnost. Obstoječa asfaltna površina je poškodovana tudi zaradi preozkega asfaltnega vozišča, neurejenega odvodnjavanja in neustrezne strukture cestnega telesa. Z izvedbo predvidenih ukrepov se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja, saj se bodo po rekonstrukciji izvajala le redna vzdrževalna dela, običajna za to prometno infrastrukturo. Ostoječa cesta je široka 2,5 m, sedaj jo bomo razširili na 3,5 metra vozišča in 1,5 metra bankine z muldo, tako da skupno cestno telo znaša 5 metrov.

Za odvodnjavanje meteorne vode se bo večinoma ohranil obstoječi način odvodnjavanja, in sicer z odprtimi zemeljskimi jarki, ki se bodo povečini uredili na novo, deloma pa se bodo globlji melioracijski jarki ohranili. Na trasi se bodo zamenjali oziroma izvedli novi prepusti. Deloma se bo ob hišah izvedla tudi meteorna kanalizacija z muldami in kanali.

 

Na obeh javnih poteh se bo izvedel asfalt z nosilno plastjo 6 cm ter obrabno – zaporno plastjo 4 cm.

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi