Logo MojaObčina.si

Križevci

DANES
21°C
10°C
JUTRI
21°C
7°C

Svetniki so odločali tudi glede občinskih nagrajencev

V sejni sobi je v sredo, 12. junija potekala 5. redna seja Občinskega sveta Občine Križevci. Sejo je vodil podžupan Občine Križevci Bogomir Gaberc. Svetnice in svetniki bodo gradivo za seje prejemali v elektronski obliki, tudi sama izvedba sej bo odslej potekala brez tiskanega gradiva.

Svetnice in svetniki so se uvodoma z minuto molka poklonili preminulem svetniku Marijanu Šijancu, ki je umrl nenadne smrti, v mesecu maju.  

Sprejeli so sklep o potrditvi mandata novemu članu Občinskega sveta Občine Križevci z liste SD – Socialni demokrati, Branku Slavincu iz Borecev, ki bo funkcijo svetnika opravljal za preostanek mandatne dobe 2018-2022.

Občinski svet se je na seji seznanil s poročilom o izvajanju javne gospodarske službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci za preteklo leto, ki ga je posredovalo Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer.

Direktorica podjetja ZEU d.o.o. iz Murske Sobote, Alenka Šumak je predstavila idejno zasnovo ureditve parka pred občino ter parkirišč pred cerkvijo. Pristopilo se bo k ureditvi projektne dokumentacije in v letošnjem letu še k izvedbi  projekta – gradbenih del. Idejna zasnova predvideva nov koncept zasaditve dreves, grmičkov, pohodno površino in urbano opremo – klopi itd.

Svetniki so sprejeli sklep o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – oskrba z vodo ter elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

Sprejeti so bili tudi sklepi glede podelitve občinskih priznanj. Pisna priznanja občinskega sveta za leto 2019 prejmejo Manica Sušec za aktivno delovanje na področju ljubiteljske kulture, Janez Šrajner za vsestransko aktivnost na področju prostovoljstva ter Majda Vrbnjak za vsestransko aktivnost na področju prostovoljstva. Priznanje s plaketo in listino prejme Andrej Weis za dolgoletno in uspešno delo na področju gasilske dejavnosti ter prostovoljnega športnega udejstvovanja ter prispevka na področju lokalne samouprave. Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji občinskega sveta, 6. septembra.

Sprejet je bil tudi Letni program športa za leto 2019, ki je podlaga, da se lahko izvede razpis za sofinanciranje športnih društev.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi