Logo MojaObčina.si

Križevci

DANES
13°C
8°C
JUTRI
13°C
8°C

SVETNIKI SO MED DRUGIM PODALI SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUTOMER

V sredo, 21. oktobra 2020 je v skladu z vsemi pogoji povezanimi z epidemijo, potekala 13. redna seja Občinskega sveta Občine Križevci. Seja je potekala v Kulturnem domu v Križevcih, udeležili pa so se je vsi svetniki Občinskega sveta.

Občinski svet Občine Križevci je podal soglasje k imenovanju direktorja Boštjana Pihlarja za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer. Na seji se je predstavil g. Boštjan Pihlar ter predstavil vizijo vodenja zavoda.

Svetniki so prav tako sprejeli Pravilnik o denarni pomoči pri odstranitvi objektov v Občini Križevci. Na podlagi sprejetega pravilnika bodo vlagatelji upravičeni do denarne pomoči v primeru, ko bodo rušili starejše, dotrajane stanovanjske objekte ter stanovanjske objekte z gospodarskimi poslopji in bodo hkrati zgradili nov stanovanjski objekt. Vlagatelj bo k vlogi moral predložiti projekt DGD ( dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, potrdilo o prijavi gradnje, dokazilo o deponiranju odstranjenega materiala, fotografijo objekta pred rušenjem, fotografijo zemljišča po odstranitvi objekta ter drugo zahtevano dokumentacijo na podlagi veljavne zakonodaje s področja gradbenih zadev. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi vloge.

Na seji je bil sprejet tudi Odlok o turistični in promocijski taksi, ki je usklajen z Zakonom o spodbujanju turizma. Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,50 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,38 EUR, skupna višina obeh taks tako znaša 1,88 EUR na osebo dnevno. Odlok bo začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Akt bo objavljen 23. oktobra.

Sprejet je bil tudi Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020.

Župan je v nadaljevanju svetnikom predstavil nekaj aktivnosti, ki so bile izvedene v času od zadnje seje.

Svetnike je seznanil, da so zaključena dela na mostu v Iljaševcih in da je občina že vložila zahtevek za pridobitev nepovratnih sredstev po 23. členu ZFO.

Občina Križevci je za sodnico porotnico v senat za mladoletne predlagala Renato Slavinec Berden, ki je bila predlagana s strani Osnovne šole Križevci.

16. septembra je občina Križevci podpisala koncesijsko pogodbo z izbrano zobozdravnico Barbaro Pirher, dr. dent. med.. Od 2. novembra 2020 naprej se bodo pacienti lahko začeli naročati na zobozdravstvene storitve. Občina bo zadnji teden v oktobru na spletni strani objavila elektronski naslov in telefonsko številko koncesionarke, kamor se bodo stranke novembra začele naročati. Vsak, ki se bo pri izbrani koncesionarki opredelil kot njen pacient, bo podpisal izjavo, koncesionarka pa si bo sama pridobila zdravstveni karton pacienta, tako, da stranke same ne bodo rabile urejati ničesar. 

Trenutno se zdravstveni kartoni pacientov, ki so bili opredeljeni pri sedaj že upokojenem zobozdravniku g. Pogačiću, dr. dent. med., nahajajo v Zdravstvenem domu v Ljutomeru, in se bodo pacienti morali sami opredeliti, koga bodo izbrali za osebnega zobozdravnika.

 

 

V letošnjem letu se bosta izvedli še gradnji na cestah v Lukavcih in proti Dobravi. Dela v Lukavcih bodo izvajali Asfalti Ptuj d.o.o. za pogodbeno vrednost 51.729,11 EUR z DDV, dela proti Dobravi v bližini prehoda z železniško progo, pa GMW d.o.o.,  za pogodbeni znesek 23.638,29 EUR z DDV. Nadzor nad gradnjo bo v obeh primerih izvajal Inženirig Rajnar.

Nadaljuje se z izgradnjo vodovoda v Iljaševcih in Kokoričih ter v novem naselju v Križevcih.

Občina je pridobila študijo glede analize sedimenta na Gajševskem jezeru.

Do konca oktobra sta odprta še razpisa za podjetnike in študente.

Občina je bila uspešna na javnem pozivu LAS Prlekija za turistično ureditev kamešnice v Borecih. Znesek sofinanciranja za predmetno investicijo znaša 49.991 EUR. Dela se bodo izvedla prihodnje leto. 

15. oktobra je župan opravil sprejem za državno prvakinjo v judu – Mašo Slavinec in za zmagovalca 30 . kasaškega derbija – Janka Sagaja.

Trenutno seje izvaja fasada na stanovanjsko poslovnem objektu v Križevcih, kjer delujeta zdravnica in zobozdravnik.

Pri ekološkem otoku v Križevcih pri Ljutomeru bo postavljen dodaten zabojnik za odslužene male gospodinjske aparate in baterije.

V izdelavi je projektna dokumentacija za ureditev dovozne poti do osnovne šole, projektira se kolesarska steza Ključarovci – Grabe ter javne poti v Logarovcih.

Zaključena so dela v parku pred občino.

V izdelavi je elaborat o turistično obvestili signalizaciji.

V novembru se bo očistil spomenik v parku pred občino ter spomeniki padlim vojakom na pokopališču v Križevcih.

Občina se bo novembra z rokometnim igriščem  prijavila na razpis Fundacije za šport. Prijavili se bomo z rokometnim igriščem z asfaltno podlago.

Nekaj sredstev se bo namenilo še v dokup praznične razsvetljave. 

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi