Logo MojaObčina.si

Križevci

DANES
4°C
-4°C
JUTRI
1°C
-3°C

Pomembna obvestila v zvezi z SARS-CoV-2

_______________________________________________________________________

Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi!

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi, k prijavi za pridobitev brezplačnih zaščitnih mask. Vlogo lahko oddate na spletni strani https://www.ozs.si/maske. Zaščitne maske boste lahko prevzeli tudi na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima podjetje sedež. Torej tudi na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljutomer, Stari trg 3, 9240 Ljutomer. Podrobnosti na spletni strani https://www.gov.si/novice/2020-11-04-zascitne-maske-za-samozaposlene-in-mikro-podjetja/.

 

_______________________________________________________________________

Informacije v zvezi z omejitvijo gibanja med občinami

 

Na spletnih straneh https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/ in 

https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/106329-novi-odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-in-zbiranja-od-torka-27-oktobra-2020-prepoveduje-gibanje-med-obcinami 

so objavljena pojasnila glede omejitve zbiranja in gibanja, vključno z omejitvijo gibanja med občinami. 

Na istih spletnih mestih najdete tudi povezavo na Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in vzorec izjave za dokazovanje upravičenosti gibanja izven občin: 

V 4. členu Odloka je opredeljeno v katerih primerih je dovoljeno prehajanje med občinami, kar velja tudi ob morebitnem odhodu v tujino: 

1.        prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 
2.        opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 
3.        odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 
4.        varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom, 
5.        dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, 
6.        dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, 
7.        dostop do storitev za nujne primere, 
8.        dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, 
9.        dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 
10.        izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva, 
11.        potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji, 
12.        dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni, 
13.        nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom. Obisk groba znotraj občine prebivališča je dovoljen posamezniku (najemniku groba) ter njegovim ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva. Priporočamo, da grob obišče le toliko oseb, kolikor je res nujno. Obisk groba izven občine prebivališča je dovoljen samo posamezniku (najemniku groba), če mora na grobu opraviti nujno vzdrževalno delo (s katerim se prepreči premoženjska škoda). Izjema, ki bi jo lahko upoštevali je, če najemnik groba zaradi zdravstvenih ali drugih podobnih objektivnih razlogov ne more sam obiskovati groba, in lahko za to pisno pooblasti ožjega družinskega člana ali člana skupnega gospodinjstva. Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme (npr. položnica o plačilu najema groba), in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. V trenutni epidemiološki situaciji je pomembno, da ljudje ne hodijo na grobove, če to ni res nujno potrebno. 

Navedeno velja tudi za ožje družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. 

Pri prehajanju občin v primeru uveljavljanja ene izmed 13 izjem je treba imeti pri sebi ustrezno dokazilo (npr. zemljiškoknjižni izpisek za lastništvo nepremičnine, izjavo za obisk bolnega svojca, potni nalog za opravljanje gospodarske dejavnosti ipd.) in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje naslednje podatke: 
1.        ime in priimek, 
2.        naslov bivališča, 
3.        naslov oziroma kraj cilja potovanja, 
4.        navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena, 
5.        navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, 
6.        navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, 
7.        navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh, 
8.        navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval. 

Vzorec izjave je tudi priloga te objave.

Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na klicni center Vlade Republike Slovenije, na tel. št. 080 14 04.

_______________________________________________________________________

NAVODILA ZA OSEBO S POTRJENO OKUŽBO S SARS-CoV-2 V DOMAČI IZOLACIJI

Če pri vas potrdijo okužbo z virusom SARS-CoV-2, je pomembno, da ostanete v izolaciji. To pomeni, da ne smete zapuščati doma, omejiti morate stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi.

NAVODILA OSEBAM, KI SO BILE IZPOSTAVLJENE OKUŽBI S SARS-COV-2 

Navodila so namenjena:

  • osebam, ki so bile v stiku z osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2,
  • osebam s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, da jih razdelijo svojim stikom.

Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi.

NAVODILO ZA KARANTENO NA DOMU

V kolikor ste bili v visoko rizičnem tesnem stiku z osebo s potrjenim covid-19, vam priporočamo, da smiselno upoštevate navodila za osebe v karanteni na domu.

Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi.

PRIPOROČILA ZA UPORABO MASK V ČASU ŠIRJENJA OKUŽBE S SARS-CoV-2

Uporaba mask je eden izmed ukrepov, s katerim lahko prispevamo k obvladovanju širjenja koronavirusa SARS-CoV-2, a istočasno je pomembno tudi izvajanje drugih higienskih ukrepov, kot so vzdrževanje priporočene medosebne razdalje, higiena kašlja in kihanja, pravilno umivanje rok ter izogibanje dotikanju obraza in sluznic.

Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi.

_______________________________________________________________________

Seznam pomembnih kontaktov, ki koristijo občanom v zvezi s koronavirusom

 

  • Za pojasnila pišite na elektronski naslov Nacionalnega inštituta za javno zdravje na korona@nijz.si.

 

  • Za pojasnila glede odrejanja karantene pokličite na telefonsko številko Ministrstva za zdravje 01 478 68 48 med 9.30 in 15.00 uro in karantena.mz@gov.si.

 

  • Za vprašanja glede postopkov prehajanja državne meje je na voljo klicni center Policije na telefonski številki 01 514 70 01 in na info.koronavirus@policija.si.

 

 

  • Za pojasnila glede ukrepov na področju gospodarstva in turizma lahko pišete na korona.mgrt@gov.si.

 

 

  • Za pojasnila s področja kmetijstva je posameznikom in podjetjem na voljo klicni center na telefonski številki 040 390 016, med 8. in 16. uro. Pisna vprašanja lahko naslovite na elektronski naslov: cz.mkgp@gov.si.

 

  • Če ste v stiski, so vam za pomoč na voljo izkušeni psihologi in psihoterapevti. Pokličite jih lahko na telefonsko številko 041 443 443 vsak delavnik med 16. in 24. uro, konec tedna pa med 12. in 24. uro. Brezplačne razbremenilne pogovore lahko opravite tudi s strokovnjaki s področja duševnega zdravja.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi