Logo MojaObčina.si

Kobarid

JUTRI
31°C
17°C
SOB.
28°C
18°C
Deli

28. redna Seja Občinskega sveta Občine Kobarid

V sredo, 28. marca 2018, je potekala 28. redna seja Občinskega sveta Občine Kobarid na kateri so se svetniki seznanili z Zaključnim računom Proračuna Občine Kobarid za leto 2017 in ga soglasno potrdili. V nadaljevanju seje so sprejeli nov Odlok o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v občini Kobarid, ki je usklajen s trenutno veljavno zakonodajo s področja športa in Letni program športa za leto 2018, ki je osnova za objavo razpisa. Z odlokom se ne posega v že utečen sistem razdeljevanja proračunskih sredstev za področje športa, se pa podrobneje določa pogoje in postopke za pridobitev proračunskih sredstev s področja športa ter nadzora nad porabo. Odlok podrobneje opredeljuje postopek javnega razpisa, vsebino, ravnanje z vlogami, sklepanje pogodb in delo strokovne komisije. Odlok uvaja nova področja, ki jih zahteva zakonodaja s področja športa in dosledno upošteva registracijo športnikov pri NPŠZ, kategorizacijo, doseženo izobrazbo strokovnih delavcev, … Pri izbiri programov za sofinanciranje bodo veljavni le uradno objavljeni podatki in podatki NPŠZ. Novost odloka je tudi, da ponovno uvaja sofinanciranje športnih prireditev za organizatorje s sedežem oziroma rekreacijsko enoto v občini Kobarid.

V letu 2016 so vse tri Posoške občine sprejele Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, v katerem so zavodu naložili, da v roku šestih mesecev od uveljavitve odloka uskladi organizacijo in organe zavoda ter predloži ustanoviteljicam v soglasje statut zavoda. Ob pripravi statuta je bilo ugotovljeno, da so kljub v letu 2016 sprejetim spremembam in dopolnitvam odloka ostale neusklajene posamezne določbe odloka z veljavno zakonodajo, in sicer zlasti glede razmejitve pristojnosti med direktorjem, svetom zavoda in občinami ustanoviteljicami. Z namenom zagotoviti zakonitost odloka o ustanovitvi je zavod pripravil novo besedilo odloka, ki ga je občinski svet obravnaval in v prvem branju potrdil ter do drugega branja zaprosil za preverbo oziroma pojasnilo enega člena.

V nadaljevanju seje so svetniki potrdili spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo občine Kobarid. Sprememba pravilnika prinaša določene spremembe in sicer: organizatorji športnih prireditev po novem prijavijo prireditev na razpis za šport (organizatorji iz občine Kobarid) razen organizatorjev športnih prireditev, ki se bodo odvile v občini Kobarid, organizator pa ima sedež izven občine Kobarid. Določena so dodatna merila, ki omogočajo, da prireditev večjega pomena za občino lahko pridobi dodatne točke in posledično večje sofinanciranje. Razpis za prireditve bo objavljen v mesecu aprilu, saj se občinski svet sprejel tudi Letni program kulture za leto 2018, ki je predpogoj, da se razpis lahko objavi.

Občinski svetniki so obravnavali poročilo o delu za leto 2017 in plan dela za leto 2018 Posoškega razvojnega centra ter poročilo o prodaji dovolilnic za uporabo vzletnih in pristajalnih mest za leto 2017, ki ga je v imenu Društva Adrenalin Paragliding Team Gornje Posočje podal Klavdij Rakušček.

Socialno storitev pomoč družini na domu za Občino Kobarid izvaja Center za socialno delo Tolmin. Na območju občine Kobarid so leta 2017 štiri oskrbovalke opravile skupno 5157 efektivnih ur, kar pomeni povprečno 129 efektivnih ur na posamezno oskrbovalko. Storitev pomoč družini na domu trenutno koristi 45 uporabnikov, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti ali hude invalidnosti pa potrebujejo pomoč. Cilj pomoči na domu je, da se ljudem omogoči, da čim več časa ostanejo v okolju, ki ga poznajo. Občinski svet je sprejel sklep, da cena storitve Pomoč družini na domu za Občino Kobarid za leto 2018 znaša 3,16 evrov na uro za neposrednega uporabnika.

Občina Kobarid vsako leto v proračunu zagotovi sredstva za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Kobarid. Letos je v proračunu zagotovljenih 7.000 evrov. Občinski svet je potrdil, da se tudi v letu 2018 vsakemu upravičencu do enkratne denarne pomoči za novorojence dodeli znesek v višini 200 evrov.

Svetniki so potrdili člane Nadzornega sveta Javnega podjetja DEJMAN d.o.o., in sicer Branka Veliščka, Joška Štiha in Rajka Lebana ter nadomestno članico Občinskega sveta Občine Kobarid za preostanek mandatne dobe, Mileno Matajurc Terlikar, ki bo delo občinske svetnice opravljala namesto Jerneja Brica, ki je zaradi nezdružljivosti funkcije podal odstopno izjavo.

Pred točko razno so svetniki obravnavali in potrdili zaprosilo občana za podelitev stavbne pravice na delu občinske parcele 3250/3 k.o. Livek, in sicer za postavitev nadstreška v izmeri 4x5 metrov, ki bo povezal stanovanjsko hišo in jedilnico za opravljanje gostinske dejavnosti.

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi