Logo MojaObčina.si

Kobarid

JUTRI
15°C
-2°C
TOR.
13°C
2°C
Deli

22. redna seja Občinskega sveta Občine Kobarid

V sredo, 24.maja 2017, je potekala 22. redna seja Občinskega sveta Občine Kobarid. Svetniki so obravnavali in v drugem branju potrdili Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DEJMAN d.o.o., Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju občine Kobarid ter dokument investicijskega projekta mikro daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Kobarid. Javno podjetje DEJMAN d.o.o. bo v 100% lasti Občine Kobarid, ki bo investitor izvedbe in upravljalec objekta in procesov ter izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju dela naselja Kobarida.

V nadaljevanju seje so svetniki v prvem branju razpravljali o predlogu Odloka o dopolnitvi Odloka o parkiranju v občini Kobarid. Z vzpostavitvijo sistema plačljivega parkiranja v naselju Kobarid se je postavilo vprašanje zagotavljanja možnosti parkiranja stanovalcem, ki zaradi tradicionalnega gručastega vzorca pozidave v preteklosti nimajo funkcionalnega zemljišča, ter zaposlenim na lokaciji določenega plačljivega parkirišča. Z dopolnitvijo odloka se vzpostavlja možnost nakupa letne dovolilnice, ki bi omogočila parkiranje na parkiriščih s časovno omejenim parkiranjem.

Svetniki so razpravljali tudi o predlogu sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina. Predlog sklepa je bil, da se z ustrezno prometno signalizacijo in postavitvijo parkomatov določi plačljivo parkiranje na parkirišču na Trgu svobode in na parkirišču na Volaričevi ulici v Kobaridu. Parkiranje bi bilo plačljivo vsak dan od 1.aprila do 15.novembra med 8. in 22. uro, višina parkirnine pa bi znašala 0,50 eur/uro. Površina na območju bivše kmetijske trgovine bo namenjena brezplačnemu parkiranju, na novo se bodo določila območja kratkotrajnega parkiranja. Občinski svetniki so sklenili, da se o parkirnem režimu opravi javna razprava in preuči možnost dvofazne uvedbe območja kratkotrajnega parkiranja. O predlogu bodo razpravljali in sklepali na naslednji seji.

Svetniki so v prvem branju potrdili predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem Dolina Soče in imenovali člane sveta zavoda. Za člana sveta kot predstavnika ustanovitelja je občinski svet imenoval Olgo Ručna in Branka Veliščka, kot predstavnika turističnega gospodarstva pa Lidijo Koren.

Cilj predloga Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Kobarid je, da se določi prodajna mesta, načine in pogoje za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju občine. Zakon o trgovini v 6.členu določa, da občina v svojem aktu določi prostor, kjer se blago lahko prodaja na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati in s potujočo prodajalno. Prodajalcem, ki svoje blago prodajajo na tak način, pa nalaga pridobitev soglasja lastnika ali pooblaščenega upravljalca prostora na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga. Za prodajo blaga se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi, shodi,…). V tem primeru organizator prireditve pridobi soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.  Odlok so svetniki v prvi obravnavi potrdili.

Občinski svetniki so potrdili spremembo cen oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter se seznanili s Poslovnim poročilom javnega zavoda Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid za leto 2016.

V nadaljevanju seje so svetniki obravnavali in potrdili sklep, da se na območju naselja Kobarid, na Milanovi ulici od št. 4 do št. 12, določi območje najvišje dovoljene hitrosti na 30 km/h (cona 30) ter pred Mlekarno Planika zariše prehod za pešce in postavi prometni znak številka 1101 »nevarnost na cesti, z dopolnilno tablo številka 4710-1, katera označuje mesto na vozišču, kjer se v promet vključujejo ali cesto prečkajo delovni stroji.

Ob koncu seje se je občinski svet seznanil z možnostjo prijave na javni razpis za zamenjavo poda v športni dvorani Kobarid in sprejel sklep, da se v Rebalansu I k Proračunu Občine Kobarid za leto 2017 in v NRP umesti nova proračunska postavka 1652 »Zamenjava parketa v športni dvorani Kobarid« v višini 109.000 evrov. Zamenjava parketa se bo realizirala v kolikor bo občina uspešna pri pridobivanju sredstev na razpisu Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport.

 

 

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!