Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
10°C
7°C
TOR.
15°C
6°C
Avtor: Občina Kidričevo,

Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2021

Datum objave: 25. 03. 2021
Številka razpisa:

Na podlagi  Odloka o priznanjih Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 49/00), Komisija za priznanja in odlikovanja objavlja

R  A  Z  P  I  S

za podelitev občinskih priznanj

v letu 2021

1.

Predmet javnega razpisa je podelitev občinskih priznaj – plakete Občine Kidričevo.

2.

Komisija za priznanja in odlikovanja (v nadaljevanju: komisija), na predlog občinskega sveta, v letu 2021 razpisuje največ 2 (dve) plaketi.

3.

Plaketa Občine Kidričevo se podeli posameznikom, delovnim skupinam, družbam, zavodom, organom, organizacijam, društvom in drugim pravnim osebam, za izjemne uspehe na posameznih področjih dela in življenja.

4.

Pobude za podelitev plakete Občine Kidričevo lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, organizacije, organi, društva in druge pravne osebe.

5.

Iz podane pobude mora biti razvidno:

- kod je predlagatelj - pobudnik,

- podatki o kandidatu za prejem plakete občine Kidričevo,

- namen podelitve plakete (največ osem besed),

- obrazložitev predloga,

- podpis pobudnika.

6.

Pobuda mora biti pisna, in obrazložena. Pobudnik ne more predlagati samega sebe.

7.

Pobudniki podajo pobudo po pošti ali jo oddajo v poštni nabiralnik na naslov:

Občina Kidričevo

Kopališka ul. 14

2325 Kidričevo

Pobuda mora biti predložena na Občino Kidričevo najkasneje do petka, 16. aprila 2021 do 12. ure. Pobude morajo biti podane v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razvidne pripis »pobuda na razpis - plaketa občine Kidričevo 2021 – ne odpiraj» ter naslov pobudnika.

8.

Komisija bo opravila odpiranje prispelih pobud, 20. aprila 2021. Komisija bo odpirala samo pravočasno prispele pobude.

Pobude, ki bodo prispele po roku, bodo neodprte vrnjene pobudniku.

9.

Komisija bo izmed pravilno prispelih pobud izbrala od 0 do 2, ter jih podala v končno odločitev občinskemu svetu.

Odločitev občinskega sveta, o podelitvi občinskih priznanj – plakete občine Kidričevo, je dokončna.

Številka: 011-25/2019-18

Datum:   15.3.2021

                                                                                                          Romana Bosak;

                                                                                                          predsednica

                                                                                                          komisije za

                                                                                                          priznanja in odlikovanja

Všečkaj objavo