Logo MojaObčina.si
DANES
24°C
14°C
JUTRI
23°C
14°C
Avtor: Občina Kidričevo,

R A Z P I S za financiranje letovanja otrok iz Občine Kidričevo v letu 2023

Datum objave: 26. 04. 2023
Številka razpisa: 410-22/2023

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22-ZZNŠPP in 149/22) objavljamo

 

 

R A Z P I S

za financiranje letovanja otrok

iz Občine Kidričevo v letu 2023

 

 

 

1. PREDMET RAZPISA

 

Občina Kidričevo razpisuje financiranje  letovanja otrok iz Občine Kidričevo  v PACUGU pri Portorožu.

 

 

Letovanje otrok bo organizirano v dveh terminih, in sicer:

 

-          od 22.7.2023 do 29.7.203 in

-          od 19.8.2023 do 26.8.2023.

 

Na razpisu lahko sodelujejo starši osnovnošolskih otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kidričevo in so v letu 2023 zaključili vsaj 1. razred osnovne šole.

 

V letu 2023 bomo omogočili letovanje 20 otrokom, v vsakem terminu po 10 otrok.

 

Letovanje  otrok je za starše brezplačno.

 

2. MERILA ZA IZBOR IN TOČKOVANJE

 

Starši podajo prijavo na razpis na podlagi Prijave za letovanje, katera je objavljena na spletni strani občine www.kidricevo.si, ali jo dobijo v sprejemni pisarni Občine Kidričevo in osnovni šoli.

 

K prijavi je potrebno priložiti:

- izjavo starša oz. skrbnika,  

- izjavo, da otrok še ni bil na morju,

- izjavo, da otrok v letu 2023 ne bo šel na morje,

- dokazila o prejetih dohodkih družine v zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge,

- potrdilo o stalnem prebivališču starša/skrbnika in otroka.

 

 

Prednost pri letovanju otrok bodo imeli otroci, ki:

 

- otrok še nikoli ni bil na morju                                                                    70 točk

- otrok letos ne bo šel na morje, je pa bil v preteklih letih                           25 točk

- otrok še ni imel subvencioniranega letovanja v preteklih letih                  30 točk

- otrok je zaključil višji razred osnovne šole                                                2-18 točk

(otrok, ki je zaključil 1. razred, 2 točki, … 9. razred, 18 točk)

- dohodek na družinskega člana znaša do 300,00 eur                                   15 točk

- dohodek na družinskega člana znaša od 301,00 do 350,00 eur                  10 točk

- dohodek na družinskega člana znaša od 351,00 do 400,00 eur                    5 točk

- dohodek na družinskega člana znaša od 401,00 do 450,00 eur                    1 točka

- dohodek na družinskega člana znaša nad 450,00 eur                                   0  točk

 

Dohodek se upošteva glede na neto znesek na družinskega člana.

 

Prednost bodo imeli otroci, ki bodo dosegli višje število točk. V primeru istega števila točk, bo med zadnjima/i prostima/i mestoma/i odločil žreb.

 

Starši bodo dobili podrobne informacije glede same organizacije letovanja pred odhodom na letovanje.

 

Letovanje otrok bomo organizirali skupaj s podjetjem Talum Kidričevo in Boxmark Leather. Starši otrok, ki so zaposleni v Talumu ali Boxmark Leather, ne morejo kandidirati za letovanje otrok po tem razpisu. 

 

3. ROK PRIJAVE

 

Vloge z vsemi prilogami je potrebno poslati na Občino Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, do srede, 31.5.2023. Prijave, ki bodo prispele po roku, bomo obravnavane smo v primeru, da bodo še prosta mesta.

 

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Kidričevo pri gospe Zdenki Frank, tel. 799 06 13 ali 041 746 956.

 

Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali in bodo s sklepom zavržene.

 

 

 

Štev. 410-22/2023-3

Dne  26.4.2023

 

 

                                                                                               Anton Leskovar

 

                                                                                               župan

Občine Kidričevo

Všečkaj objavo