Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
35°C
15°C
ČE.
35°C
17°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNO POVABILO ZA ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH INFORMATIVNIH PONUDB(objekt Cirkovce 2/d )

Datum objave: 06. 09. 2019
Številka razpisa:

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

 

JAVNO POVABILO

ZA ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH INFORMATIVNIH PONUDB

 

 

1. Naziv in sedež organizatorja javnega povabila

 

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

 

2. Predmet najema

 

Poslovni prostor na naslovu Cirkovce 2/d, ki se nahaja v sklopu nepremičnine parc. št. 250/6, k.o. (430) Cirkovce, v izmeri 151 m2 (brez dvorišča).

 

Izhodiščna cena ni določena.

Varščine se ne določi.

 

Nezavezujoče informativno zbiranje ponudb je javno povabilo, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost organizatorja skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo najemnino izključena.

 

Zbiranje ponudb je informativnega značaja.

 

3. Vrsta pravnega posla

 

Najem nepremičnine iz 2. točke tega javnega povabila. Najem je možen od 1.11.2019 dalje.

 

4. Sklenitev pogodbe

 

Organizator se ne zavezuje skleniti zavezujočega pravnega posla (pogodbe) z najugodnejšim ponudnikom na podlagi tega javnega povabila.

 

5. Podrobnejši pogoji javnega povabila

 

Organizator vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo svoje nezavezujoče informativne ponudbe v skladu z objavljenim javnim povabilom.

 

Ponudnik mora na elektronski naslov: obcina@kidricevo.si ali s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z nazivom zadeve »ponudba v zadevi 3528-2/2019« poslati izpolnjen, lastnoročno podpisan ali poskeniran obrazec, ki je priloga 1 te objave. V obrazcu je potrebno navesti podatke o zainteresiranemu ponudniku, podroben opis bodoče dejavnosti, ki bi jo zainteresirani ponudnik opravljal in predlagano višino mesečne najemnine.

 

Če je ponudba oddana po elektronski pošti, se šteje, da je pravočasna, če je poslana najkasneje do 25.9.2019 do 24.00 ure.

 

Če je ponudba poslana s priporočeno pošiljko po navadni pošti ali oddana osebno na vložišče organizatorja zbiranja ponudb, se šteje, da je pravočasna, če prispe na naslov organizatorja zbiranja ponudb najkasneje do 25.9.2019 do 24.00 ure.

Ponudniki bodo o nadaljnjem postopku obveščeni najkasneje 15 dni po zaključenem javnem povabilu.

 

6. Ogled

 

Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javnega povabila se obrnite na direktorja občinske uprave, Damjana Napasta, telefon 02/799 06 10, e-pošta: obcina@kidricevo.si. Ogled predmeta prodaje je možen izključno po predhodni najavi, in sicer najkasneje do 20.9.2019 do 12.00 ure.

 

7. Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)

 

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v elektronskih zbirkah in zbirkah dokumentarnega gradiva Občine Kidričevo je priloga te objave.

 

 

Številka: 3528-2/2019

Datum: 4.9.2019

 

 

                                                                                                          Anton LESKOVAR,

                                                                                                          župan Občine Kidričevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všečkaj objavo