Logo MojaObčina.si
DANES
13°C
-1°C
JUTRI
18°C
3°C
Avtor: Občina Kidričevo,

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 27. 02. 2023
Številka razpisa:

Številka: 478-12/2007-5

Datum: 24.02.2023

 

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

1. Naziv in sedež upravljavca

 

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, matična številka: 5883709000, ID za DDV: SI93796471

 

2. Opis predmeta neposredne pogodbe

 

Predmet neposredne pogodbe je najem nepremičnine parcele št. 1019/68, k.o. (425) Lovrenc na Dravskem polju,  v površini cca 26,00 m2.

 

Mesečna najemnina za najem predmetne nepremičnine znaša 26,30 EUR.

 

3. Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu

 

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni po objavi namere na spletni strani Občine Kidričevo.

 

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži ponudba

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki.

 

5. Pogajanja

 

V primeru več ponudb in/ali izjav bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

6. Način in rok plačila najemnine

 

Najemnino bo treba plačati v osmih dneh od izdaje računa, izdanega po najemni pogodbi. Plačilo najemnine v roku iz najemne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

 

7. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice

 

Predkupne/prednostne pravice ni.

 

8. Podrobnejše informacije

 

Podrobnejše informacije o predmetni nepremičnini so na voljo na Občini Kidričevo, telefonska številka 02/799 06 10, elektronski naslov obcina@kidricevo.si, kontaktna oseba je direktor občinske uprave, Damjan Napast.

 

9. Upravljavec lahko postopke ustavi do sklenitve pravnega posla.

 

10. Drugi pogoji in posebnosti pravnega posla

 

/

 

 

                                                                                                          Anton LESKOVAR,

                                                                                                          župan Občina Kidričevo

 

Všečkaj objavo