Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
21°C
11°C
JUTRI
17°C
9°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC CIRKOVCE IN KIDRIČEVO ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Datum objave: 20. 03. 2020
Številka razpisa:

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Cirkovce in Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Kidričevo objavljata 

 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V

VRTEC CIRKOVCE IN KIDRIČEVO

ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

 

 

Predmet javnega razpisa je vpis otrok v vrtec pri Osnovni šoli Cirkovce in Osnovni šoli Kidričevo (v nadaljevanju: vrtec). 

 

Na podlagi tega razpisa starši, ki željo vpisati otroke v vrtec v šolskem letu 2020/2021 podajo skupno prijavo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega javnega razpisa in h kateremu priložijo vse zahtevane priloge. 

 

Starši oddajo samo eno vlogo in v vlogi navedejo, v kateri vrtec želijo vpisati otroka (tako imenovani vrtec prve izbire) in v ta vrtec oddajo tudi vlogo. V vlogi lahko navedejo, da če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire, so pripravljeni otroka vključili tudi v vrtec druge izbire, in to na vlogi navedejo. 

 

Starši ob oddaji vloge plačajo kavcijo v višini 50,00 eur, katera se jim poračuna pri prvih obrokih za plačilo programa vrtca, oziroma se jim povrne v primeru, da otrok v vrtec ne bi bil sprejet. 

 

Starši oziroma skrbniki otrok plačajo kavcijo na TRR št. SI56 01245-6030655297, Osnovne šole Cirkovce, če boste vlogo oddali za sprejem otroka v vrtec Cirkovce ali na

TRR št. SI56 01245-6000000096, Osnovna šola Kidričevo, če boste vlogo oddali za sprejem otroka v vrtec Kidričevo. 

 

Na podlagi tega razpisa starši oddajo vlogo na predpisanem obrazcu v času od 23.3.2020 do 3. 4.2020. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddano po pošti priporočeno zadnji dan roka za prijavo. 

 

Vloge starši oddajo  v vrtec, v katerega želijo vpisati otroka in sicer na elektronski naslov: 

 

1. Starši, ki želite vpisati otroka v vrtec Cirkovce

 

mateja.lampret@os-cirkovce.si, ali po pošti na naslov:

Osnovna šola Cirkovce, Cirkovce 47, 2326 Cirkovce

 

2. Starši, ki želite vpisati otroka v vrtec Kidričevo

 

alenka.kutnjak@guest.arnes.si , ali po pošti na naslov:

Osnovna šola Kidričevo, Kajuhova ul. 10, 2325 Kidričevo. 

 

Osebno vlog za sprejem otrok v vrtec na podlagi tega razpisa ne bomo sprejemali, zaradi preprečevanja širjenja COVID 19. 

 

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala komisija za sprejem otrok. 

 

Komisija bo obravnavala samo vloge, ki bodo prispele v času javnega razpisa, to je od 23.3.2020 do 3.4.2020 in če bo plačana kavcija. 

 

Vloge, ki so jih starši oddali pred tem javnim razpisom, ali jih bodo oddali po poteku javnega razpisa, jih komisija ne bo obravnavala in jih tudi ne bo uvrstila na čakalni seznam ali centralni čakalni seznam. Prav tako komisija ne bo obravnavala vlog, če ne bo poravnava kavcija. 

 

Če starši niso izbrali druge izbire vrtca, se ti otroci ne bodo uvrstili na centralni čakalni seznam, če v vrtec ne bodo sprejeti v željeni vrtec. 

 

Starši bodo o vključitvi otroka ali o uvrstitvi na centralni čakalni seznam obveščeni praviloma do konca meseca aprila. 

 

Vse dodatne informacije v vezi tega javnega razpisa starši dobijo na telefonski štev. 

 

Osnovna šola Cirkovce, Ivanka Korez 031 395 419

Osnovna šola Kidričevo Alenka Kutnjak, 031 748 417.

 

 

 

Datum, 20.3.2020

 

 

 

Osnovna šola Cirkovce                                                         Osnovna šola Kidričevo

Ivanka Korez;                                                                       Alenka Kutnjak;

 

ravnateljica                                                                            ravnateljica

 

 

.

Všečkaj objavo