Logo MojaObčina.si
DANES
12°C
3°C
JUTRI
17°C
4°C
Oceni objavo

PREKLIC JAVNE DRAŽBE za prodajo nepremičnine št. 976/1, 979/1, 980/1, 983/1, 984/1, 987/1 vse k.o. (425) Lovrenc na Dr. polju, v lasti Občine Kidričevo

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, na podlagi 49.. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR), objavlja

 

 

PREKLIC JAVNE DRAŽBE

za prodajo nepremičnine št. 976/1, 979/1, 980/1, 983/1, 984/1, 987/1, vse k.o. (425) Lovrenc na Dr. polju, v lasti Občine Kidričevo

 

 

  1. INFORMACIJE O SKLICANI JAVNI DRAŽBI

 

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, ki jo zastopa župan Anton LESKOVAR, matična št: 5883709000, davčna št.: SI93796471, je dne 25.9.2023 objavila Javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Občine Kidričevo, št. 478-18/2023.

 

V 7. točki besedila dražbe si je Občina Kidričeva pridržala pravico, da lahko skladno s 4. odstavkom 49. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti, lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem ali ponudnikom povrnejo le stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije in morebitne vplačane varščine.

 

  1. PREKLIC JAVNE DRAŽBE

 

S predmetno objavo Občina Kidričevo ustavlja postopek javne dražbe iz prejšnje točke, ki se nanaša na prodajo nepremičnin št. 976/1, 979/1, 980/1, 983/1, 984/1, 987/1, vse k.o. (425) Lovrenc na Dr. polju.

 

  1. VRAČILO VARŠČINE IN OSTALIH STROŠKOV

 

Vsem zainteresiranim dražiteljem, ki so za obravnavane parcele vplačali varščino za udeležbo na dražbi, se slednje vrne nemudoma oziroma najkasneje v treh dneh od objave predmetnega preklica. Preostali stroški za prevzem razpisne dokumentacije niso nastali.

 

 

 

Številka: 478-18/2023

Datum: 25.9.2022

 

                                                                                                          Anton LESKOVAR,

                                                                                                          župan Občine Kidričevo

 

 

Oglejte si tudi