Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
5°C
-5°C
ČE.
4°C
1°C
4932

Skupna odločba - žepnine dijaki za šolsko leto 2021/2022

Štev. 410-58/2021-

Dne  15.10.2021

 

 

 

Na podlagi 78. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) 6. člena Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/18 in 26/21)  in Javnega razpisa dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2021/2022, ter prejetih vlog, v zadevi dodelitev žepnine za dijake za šolsko leto 2021/2022 Občinska uprava Občine Kidričevo izdaja

 

 

 

S  K  U  P  N  O    O  D  L  O  Č  B  O

 

 

1. Do občinske žepnine za denarna sredstva so upravičeni naslednji dijaki:

 

D 002, D 003, D 005, D 006, D 007, D 008, D 009, D 010, D 011, D 012, D 013, D 015, D 016, D 017, D 018, D 019, D 020, D 021, D 022, D 023, D 024, D 025, D 026, D 027, D 028, D 029, D 030, D 031, D 032, D 036, D 037, D 038, D 040, D 041, D 042, D 043, D 044, D 047, D 048, D 049, D 050, D 051, D 052, D 053, D 054, D 056, D 058, D 059, D 060, D 062, D 063, D 064, D 065, D 066, D 067, D 068, D 069, D 070, D 071, D 072, D 073, D 074, D 075, D 076, D 077, D 078, D 079, D 080, D 081, D 082, D 083, D 085, D 087, D 088, D 089, D 090, D 091, D 092, D 093, D 094, D 095, D 096, D 102, D 104, D 105, D 107, D 108, D 109, D 111, D 113 in D 115.

 

 

2. Do občinske žepnine za vrednostne bone Sternthal so upravičeni naslednji dijaki:

 

D001, D004, D014, D033, D034, D035, D039, D045, D046, D055, D057, D061, D084, D086, D098, D100, D101, D103, D106, D110, D112, D114 inD116.

 

 

3. Višina žepnine za šolsko leto 2021/2022 znaša 20,00 EUR (dvajset evrov) na mesec in upravičencem pripada od 1.9.2021 do 30.6.2022 oziroma za dijake, ki so se odločili za prejemanje žepnine v obliki vrednostnih bonov Sternthal do 31.8.2022.

 

4. Žepnine se izplačujejo 10. v mesecu za tekoči mesec na transakcijski račun posameznega dijaka, dijaki, ki so se odločili za žepnine v vrednostnih bonih Sternthal, pa jih bodo lahko mesečno osebno dvignili na občinski upravi. Prvo izplačilo žepnin na podlagi te skupne odločbe bo izvedeno 2. novembra 2021, s poračunom zneskov žepnin od septembra 2021 dalje.

 

5. Dijaki so v roku 15 dni dolžni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na spremembo statusa in s tem na upravičenost do nadaljnjega prejemanja žepnine.

 

O b r a z l o ž i t e v

 

 

Občina Kidričevo je 23.8.2021 objavila Javni razpis za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2021/2022  na spletni strani Občine Kidričevo; www.kidricevo.si. Do žepnine so upravičeni dijaki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo;

- se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik;

- v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let in niso vpisani v programe samoizobraževanja, poklicnega tečaja in podobne programe;

- imajo status dijaka;

- da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo ali delujejo na področju prostovoljstva na območju Občine Kidričevo.

 

Navedeni prosilci – dijaki, izpolnjujejo zahtevane pogoje, zaradi česar je bilo odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločbe.

 

 

 

Pouk o pravnem sredstvu

 

Zoper to odločbo je dovoljeno vložiti pritožbo v roku  15. dni od izdajo in objave odločbe na spletni strani in na oglasni deski občine, oziroma najkasneje do 30. oktobra 2021.

Pritožba se vloži pismeno ali poda ustno na zapisnik pri občinskem organu, ki je odločbo izdal, na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul., 14. 2325 Kidričevo.  Šteje se, da je pritožba pravočasna, če je oddana priporočeno na pošti zadnji dan pritožbenega roka.

Pritožba je takse prosta.

 

 

 

Postopek vodila;

 

Zdenka Frank;                                                                                                 Damjan Napast;

 

svetovalka za družbene dejavnosti                                                       direktor občinske uprave

in gospodarstvo                                                                                             Občine Kidričevo

 

 

 

Objava:

- Spletna stran Občine Kidričevo (www.kidricevo.si)

- Oglasna deska Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, Kidričevo

 

 

 

Vloženo:

1 x računovodstvo

1 x arhiv - tu

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi