Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
30°C
17°C
TOR.
33°C
16°C
1729

POGOJI za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni  in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoIS-D, 105/08-odl. US, 11/11, 28/11-odl. US, 98/13 in 8/15), župan Občine Kidričevo izdaja

 

P O G O JE

 

za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper

  1. člen

S tem sklepom se določajo plakatna mesta za čas referendumske kampanje, na katerih je dovoljeno lepljenje in nameščanje plakatov, ter način in pogoji plakatiranja za čas referendumske kampanje.

  1. člen

Za čas referendumske kampanje v Občini Kidričevo bo organizatorjem referendumske kampanje omogočeno plakatiranje na:

-      stalnih samostoječih plakatnih mestih, ki so enakomerno razporejena po celotni občini.

-      pomičnih panojih, ki jih zagotovi organizator referendumske kampanje sam.

  1. člen

Na določenih plakatnih mestih iz prve alinee 2. člena tega sklepa je dovoljeno vsakemu organizatorju referendumske kampanje  namestiti le en plakat v velikosti največ B1.

  1. člen

Organizator referendumske kampanje pridobi pravico do uporabe brezplačnih plakatnih mest na podlagi pisne vloge. Vloga se vloži na Občino Kidričevo.

  1. člen

Vloga iz prejšnjega člena tega sklepa mora prispeti na občino najkasneje 20 dni pred dnevom izvedbe referenduma.

  1. člen

Organizatorji referendumske kampanje sami namestijo plakate na plakatna mesta. Vsi plakati morajo biti ožigosani z žigom Občine Kidričevo.

Pri nameščanju plakatov je potrebo spoštovati določila Zakona o volilni in referendumski kampanji.

Plakatiranje bo s strani občine nadzorovano. Nadzor bo opravljal komunalni nadzornik.

  1. člen

Plakatiranje na premičnih panojih, ki jih zagotovi organizator referendumske kampanje je nameščanje dovoljeno v soglasju lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za katere se neposredno uporabljajo določila Zakona o volilni in referendumski  kampanji.

  1. člen

Plakatiranje bo organizatorjem referendumske kampanje omogočeno od dne, ko mu bo občinska uprava izdala dovoljenje za plakatiranje. 

  1. člen

Organizatorji referendumske kampanje morajo najkasneje v 15. dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate iz plakatnih mest. V kolikor organizator tega ne stori, bo inšpekcijska služba odredila odstranitev plakatov na stroške organizatorja referendumske kampanje in izrekla globo v skladu s 33. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji.

  1. člen

Ta sklep se objavi na spletni strani občine Kidričevo: www.kidricevo.si.

 

Štev.: 041-2/2018

Dne :  4. 4. 2018

 

                                                                                              Anton Leskovar; 

                                                                                              župan

                                                                                              Občine Kidričevo

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi