Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C

20. redna seja občinskega sveta

Štev. 032-1/2014

Dne  11.5.2017

 

 

V  A  B  I  L  O

 

Sklicujem 20. redno sejo občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

četrtek, 18. maja 2017 ob 17. Uri v sejni sobi v Dvorcu Sternthal

 

Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta,  10., 11. in 12. korespondenčne seje občinskega sveta

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

 1. Informacija o varnostnih pojavih na območju Občine Kidričevo v letu 2016
 2. Polovnik Občinskega sveta Občine Kidričevo, prva obravnava
 3. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Kidričevo, prva obravnava
 4. Predlog podelitve občinskih priznanj v letu 2017
 5. Potrditev DIIP-a za rekonstrukcijo LC 165 141 Strnišče – Župečja vas
 6. Predlogi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo,
  1. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 991/1 i 992/2, k.o. Gerečja vas
  2. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 996/3 k.o. Gerečja vas
  3. Predlog sklepa o pridobitvi nepremičnine, parc. št. 333/212 in 324/7 k.o. Apače
 7. Predlog sklepa o prenosu nepremičnin na RS
 8. Predlog o oprostitvi plačila NUSZ
 9. Vprašanja in pobude

 

 

Prosim za sigurno in točno udeležbo

 

 

                                                                                                                             Anton Leskovar:

 

                                                                                                                             župan

                                                                                                                             Občine Kidričevo

 

Vabljeni:

- Policijska postaja Ptuj

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi