Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
12°C
6°C
JUTRI
11°C
3°C
1377

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, spremembe in dopolnitve št. 3

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 -  ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US, 14/15 -ZUUJFO, 61/17 - ZUreP-2) in 24. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16, 16/18) Občina Kidričevo objavlja

 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi

dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o

Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, spremembe in dopolnitve št. 3

 

1.

 

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, spremembe in dopolnitve št. 3 (v nadaljevanju: OPN-SD3), ki ga je izdelalo podjetje Urbis d.o.o. (št. projekta: 2018/OPN-022).

 

Sočasno se razgrne tudi Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo št. 3 (v nadaljevanju: okoljsko poročilo), ki ga je izdelalo podjetje Urbis d.o.o. (št. projekta: 304/12018-OP-043).

 

2.

 

Javna razgrnitev navedenega gradiva bo potekala v sejni sobi (I. nadstropje) Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, Kidričevo v času od petka, 14. 6. 2019, do vključno ponedeljka, 15. 7. 2019, v delovnem času občinske uprave.

 

Razgrnjeno gradivo bo v času javne razgrnitve elektronsko dostopno na prostorskem informacijskem sistemu občine (PISO), do katerega se lahko dostopa preko spletnega naslova https://www.kidricevo.si.

 

3.

 

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava navedenega gradiva, ki bo v sredo, 3. 7. 2019, s pričetkom ob 16. uri, v Dvorani X (I. nadstropje) Osnovne šole Kidričevo, Kajuhova 10, 2325 Kidričevo.

 

4.

 

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeno gradivo dopolnjenega osnutka OPN-SD3 in okoljskega poročila podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani posamezniki, organizacije in organi.

 

Pripombe in predloge je potrebno vložiti pisno z dopisom po pošti na naslov Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, ali na elektronski naslov: obcina@kidricevo.si. Pripombe in predloge se lahko tudi vpiše v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve.

 

Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 15. 7. 2019.

 

5.

 

V dopolnjenem osnutku OPN-SD3 je predvidena sprememba namenske rabe na naslednjih zemljiških parcelah (v delu ali celoti):

 

k.o. 394 - Gerečja vas:

651/76, 651/77, 651/78, 651/79, 651/129, 651/130;

 

k.o. 425 - Lovrenc na Dravskem polju:

1011/121, 1011/122, 1011/127, 1011/28, 1011/91, 1012/85, 1020/1, 1020/11, 1177/6, 1195/10, 1195/9, 743/4, 744/4, 745/4, 746/4, 747/5, 747/6, 747/7, 747/8, 748/4, 748/5, 748/6, 749/1, 749/5, 750/1, 750/4, 750/5, 751/2, 751/3, 752/2, 752/3, 753/2, 754/2, 754/3, 755/3, 756/4, 756/5, 757/1, 757/2, 758/1, 758/2, 759/2, 760/2, 766/3, 766/4, 766/5, 774/1, 774/2, 787/1, 787/2, 787/3, 787/4, 789/3, 789/4, 789/5, 789/6, 802/2, 802/4;

 

k.o. 426 - Župečja vas:

480, 618, 619, 620, 866, 866, 473/2, 473/3, 474/3, 475/3, 476/4, 477/10, 477/2, 477/6, 477/7, 477/9, 479/2, 481/3, 481/4, 493/4, 494/6, 503/3, 503/6, 504/2, 513/2, 514/2, 523/1, 523/2, 524/2, 524/4, 524/5, 533/3, 534/3, 544/2, 544/3, 545/2, 545/4, 554/2, 554/4, 554/5, 555/2, 555/4, 562/2, 562/4, 563/2, 563/3, 571/3, 572/2, 572/3, 582/2, 582/4, 583/2, 583/4, 584/3, 584/4, 584/5, 593/2, 593/5, 594/2, 594/3, 594/4, 604/2, 605/1, 617/2, 633/2, 634/2, 645/2, 646/2, 657/3, 657/4, 861/2, 864/1, 864/10, 864/11, 864/12, 864/13, 864/14, 864/15, 864/16, 864/2, 864/3, 864/4, 864/5, 864/6, 864/7, 864/8, 864/9;

 

k.o. 427 - Pleterje:

903, 385/10, 385/12, 385/13, 385/14, 385/15, 385/16, 385/17, 385/18, 385/4, 385/5, 385/6, 385/7, 385/8, 395/1, 395/2, 399/10, 400/2, 400/28, 400/34, 400/35, 400/36, 400/37, 400/38, 400/39, 400/8, 401/10, 401/11, 401/12, 401/13, 401/14, 401/15, 401/16, 401/17, 401/18, 401/36, 401/37, 401/38, 401/4, 401/40, 401/42, 401/49, 401/5, 401/50, 401/51, 401/53, 401/54, 401/6, 401/64, 401/65, 401/66, 401/67, 401/68, 401/69, 401/7, 401/8, 401/9, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/15, 402/8, 405/1, 405/2, 405/3, 405/5, 405/6, 405/7, 405/8, 406/1, 406/10, 406/11, 406/12, 406/13, 406/14, 406/15, 406/2, 406/3, 406/5, 406/6, 406/7, 406/8, 406/9, 904/1, 904/4, 904/5, 904/6, 904/7, 904/8;

 

k.o. 430 - Cirkovce:

587, 590, 591, 592, 594, 595, 596, 597/1, 597/2, 598/1, 598/2, 599/1, 599/2, 600, 601, 602, 603, 604, 605/1, 605/2, 606/1, 606/2, 703.

 

6.

 

Javno  naznanilo  se objavi  na spletni  strani  Občine  Kidričevo  (https://www.kidricevo.si) in na oglasni deski na sedežu Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

 

Številka: 3500-2/2018-18

Datum: 5.6.2019

 

 

                                                                                                 Župan Občine Kidričevo

                                                                                                        Anton Leskovar

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi