Logo MojaObčina.si
DANES
32°C
16°C
JUTRI
31°C
17°C
Oceni objavo

POPRAVEK SKLEPA (Sklep o uvedbi komasacijskega postopka (EUP SN15, EUP SN27, EUP KI93, EUP KI104 IN EUP KI105 IN SN67))

Na podlagi tretjega odstavka 175. člena in četrtega odstavka 179. člena Zakona o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O (ZUreP-3) ter 11. člena Statuta Občine Kidričevo, Uradno glasilo slovenskih občin št. 62/2016, 16/2018, izdaja Občina Kidričevo  na podlagi Sklepa o uvedbi komasacijskega postopka (EUP SN15, EUP SN27, EUP KI93, EUP KI104 IN EUP KI105 IN SN67) , Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2021 in št. 42/2023, in izdanega sklepa  št. 331-1/2021-39 z dne 4.04.2024 se izda

 POPRAVEK SKLEPA

Obrazložitev oboda komasacijskega območja,  na uvedenem komasacijskem območju, sklep (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2021 in 42/2023 ter sklep z dne 4.04.2024, št. 331-1/2021-392024, se pravilno glasi:

»Zunanja meja komasacijskega območja poteka na severu od  severozahodnega roba parcele  št. 657/12 do  severovzhodnega roba parcele 477/12. Nadaljuje južno ob vzhodnih mejah parcel 477/12, 477/14 in 477/16, zajame 477/19 in  477/20 in se obrne južno ob  vzhodni meji parc. št  752/2, 477/10, 476/4, 751/2, 750/4, 749/4,  vse z vključno 473/3 ter nadaljuje po južni meji 473/3, 473/2, zajame južno stran parcel 873/5, 481/3 in 493/4  in poteka južno do jugozahodnega dela parcele 657/10. Južni del meje zajema tudi parcelo 523/6.

Vse v tem odstavku navedene parcele so k. o. 426 Župečja vas, razen parc. št. 752/2, 751/2 in 750/4 , vse k. o. 0425 Lovrenc na Dravskem polju. Popravljen kartografski prikaz oboda komasacijskega območja je sestavni del tega sklepa.«

                                                             Obrazložitev:

Zaradi napačne interpretacij e  opisa komasacijskega oboda se s popravkom sklepa popravlja opis oboda in prilaga nova skica komasacijskega oboda.

»Zunanja meja komasacijskega območja poteka na severu od  severozahodnega roba parcele  št. 657/12 do  severovzhodnega roba parcele 477/12. Nadaljuje južno ob vzhodnih mejah parcel 477/12, 477/14 in 477/16, zajame 477/19 in  477/20 in se obrne južno ob  vzhodni meji parc. št  752/2, 477/10, 476/4, 751/2, 750/4, 749/4,  vse z vključno 473/3 ter nadaljuje po južni meji 473/3, 473/2, zajame južno stran parcel 873/5, 481/3 in 493/4  in poteka južno do jugozahodnega dela parcele 657/10. Južni del meje zajema tudi parcelo 523/6.

 

Vse v tem odstavku navedene parcele so k. o. 426 Župečja vas, razen parc. št. 752/2, 751/2 in 750/4 , vse k. o. 0425 Lovrenc na Dravskem polju. Popravljen kartografski prikaz oboda komasacijskega območja je sestavni del tega sklepa

Z dnem uveljavitve tega sklepa so v komasacijskem območju brez soglasja občinskega upravnega organa prepovedani gradnja, izvajanje drugih posegov v prostor, promet z zemljišči, razen prodaje občini ali drugemu udeležencu komasacije, in sprememba meje parcele, ki ni povezana s komasacijo. Izjemoma sta dopustni prodaja zemljišč v komasacijskem območju tretjim osebam in z njo povezana parcelacija, če to odobri občinski upravni organ.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o uvedbi komasacije se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani www.kidricevo.si. Sklep se vroči vsem komasacijskim udeležencem in  pristojnemu organu za geodetske zadeve.

V skladu z drugim odstavkom 178. člena (ZUreP-3) je zoper sklep v roku 30 dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

 

 

Mag. Mojca Meško,

Višja svetovalka I

Damjan Napast,

direktor Občinske uprave Občine Kidričevo

 

Oglejte si tudi