Logo MojaObčina.si
DANES
19°C
6°C
JUTRI
13°C
9°C

POGOJI ZA BREZPLAČNO UPORABO PLAKATNIH MEST ZA VOLILNO KAMPANJO

Datum objave: 28. 08. 2017
Številka razpisa:
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. L. RS, št. 41/2007, 103/2007 –ZPoIS-D, 105/2008-Odl. US, 11/2011, 28/2011-Odl. US in 98/13) objavljamo POGOJE ZA BREZPLAČNO UPORABO PLAKATNIH MEST ZA VOLILNO KAMPANJO 1. Občina Kanal ob Soči ponuja organizatorjem volilne kampanje za volitve predsednika Republike Slovenije brezplačna plakatna mesta na naslednjih lokacijah: - Deskle (prehod pri bivši policijski postaji) - Rodež (avtobusno postajališče Rodež) - Kanal (ob Kolodvorski ulici in ob cesti Kanal – Lig) - Ročinj (avtobusno postajališče Ročinj) 2. Organizatorji volilne kampanje morajo vlogo za uporabo plakatnih mest oddati najkasneje do ponedeljka, 25. 9. 2017 do 12. ure na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali jo pošljejo po elektronski pošti na naslov: obcina.kanal@obcina-kanal.si. Vloga mora vsebovati ime in naziv organizatorja volilne kampanje oziroma ime pooblaščenega organizatorja, njegov naslov, e-pošto in telefonsko številko. 3. Za določitev vrstnega reda na posameznih lokacijah oz. plakatnih mestih bo Občina Kanal ob Soči opravila javno žrebanje, ki bo potekalo 25. 9. 2017 ob 13.00 uri v sejni sobi Turistično informacijskega centra (I. nadstropje) Pionirska 2, 5213 Kanal. 4. O rezultatih žrebanja bodo prijavljeni obveščeni na elektronske naslove organizatorjev volilne kampanje najkasneje do 26. 9. 2017. 5. Brezplačno plakatiranje bo mogoče od 3. 10. 2017 dalje in ga bo za organizatorje izvajal Režijski obrat občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal 6. Plakate (4 izvode velikosti B1) naj organizatorji dostavijo najkasneje do 9. 10. 2017 na sedež Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. 7. Ti pogoji se objavijo na spletni strani Občine Kanal ob Soči ter na oglasni deski v občinski stavbi, Trg svobode 23, v Kanalu in začnejo veljati takoj. Številka: 041-0001/2017-1 Datum: 28. 8. 2017 Andrej Maffi župan

Všečkaj objavo