Logo MojaObčina.si

Kanal ob Soči

DANES
17°C
9°C
JUTRI
19°C
13°C

Uskladitev cene vode s stroški njene oskrbe

 

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na svoji 5. redni seji dne 20. 6. 2019 potrdil Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Kanal ob Soči, Marec 2019 (v nadaljevanju: Elaborat). Elaborat mora vsako leto, v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Uredba MEDO), pripraviti  izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja, ki je v naši občini  Režijski obrat Občine Kanal ob Soči in ga predložiti občinskemu svetu v potrditev, v kolikor je to potrebno. V Elaboratu oblikovane cene pokrivajo vse stroške,  ki so potrebni za izvajanje storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja ter vse stroške povezane z uporabo javne infrastrukture za opravljanje navedenih storitev, t.i. omrežnin.  Na rast cen omrežnin vplivajo predvsem pretekle investicije v komunalno infrastrukturo, stroški za izvajanje storitev, predvsem vzdrževanja pa so posledično vsako leto višji. Ker lani Občinski svet predloženega Elaborata za leto 2018 ni potrdil, čeprav bi ga po zakonu moral, se cena ni usklajevala in so v novem Elaboratu upoštevani tudi ti poračuni iz preteklih let. Tako je cena vodooskrbe višja tudi zato, ker se v lanskem letu ni uskladila. 

Občinska uprava je pripravila tri predloge subvencioniranja in potrditve cen, katere je obravnaval Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe.  Odbor je izbral 3. predlog kot najbolj primeren za predložitev občinskemu svetu v končno potrditev cene, saj upošteva usmeritve Odbora, da se glede na rast stroškov izvajanja storitev, predvsem oskrbe s pitno vodo, cena temu ustrezno zviša, z namenom zagotavljanja vzdržnosti proračuna.  Ker se lani cena ni usklajevala ter predvsem  zaradi visokih poračunov iz preteklih let je Odbor predlagal tudi potrditev nižje cene vodarine od končne predračunske, tako da je cena vode nižja od oblikovane tudi za gospodarske subjekte in ne samo za gospodinjstva, katera so upravičena do subvencioniranja. Po opravljeni razpravi je Občinski svet Občine Kanal ob Soči potrdil predlagani predlog subvencioniranja, da bodo s prihodki pokriti vsaj stroški za izvajanje storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja  ter bo mogoče tudi v bodoče zagotavljati kvalitetno in varno vodooskrbo.

Čeprav je nova cena za uporabnike nekoliko višja, je občina še vedno naklonjena visokemu subvencioniranju cen teh storitev, saj so te storitve vsem gospodinjstvom v občini Kanal ob Soči še vedno več kot 50% subvencionirane.

Prikaz povišanja stroškov, subvencije Občine in razlike v ceni:

Stroški v letu 2018

Načrtovani stroški v letu 2019

Subvencija Občine v letu 2019

716.612,64 EUR

765.719,26 EUR

455.486,96 EUR

 

Razlika med prejšnjo in novo veljavno ceno po porabi gospodinjstva, ki je priklopljeno na komunalno čistilno napravo oz. ima greznico:

Poraba

Komunalna ČN

Greznica

1 m3

-0,53 EUR ↓

-1,36 EUR ↓

4 m3

0,84 EUR ↑

- 0,29 EUR ↓

7 m3

2,21 EUR ↑

1,93 EUR ↑

14 m3

5,41 EUR ↑

5,77 EUR ↑

20 m3

8,15 EUR ↑

9,06 EUR ↑

 

 

 


 

 

POZIV za vgradnjo obračunskih vodomerov

Pri obravnavi Elaborata in potrjevanju cen so občinski svetniki izpostavili tudi nepravičnost načina zaračunavanja porabljene vode pavšalistom, ne samo zaradi poštenosti in plačila po dejanski porabi, ampak takšen način tudi po Uredbi MEDO ni dopusten. Vse pavšaliste zadnjič pozivamo, da vgradijo obračunske vodomere in se tako izognejo plačilu normirane porabe vode po Uredbi MEDO, ki znaša  1,2m3 na dan na odjemno mesto (do sedaj 4,5 m3 na osebo na mesec).

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi