Logo MojaObčina.si
JUTRI
2°C
-3°C
NED.
3°C
-3°C
14962

Naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti Metnaj, Višnja Gora in Zagradec

Občinska volilna komisija je razpisala naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti Metnaj, Višnja Gora in Zagradec, ker na rednih lokalnih volitvah ni bilo predlaganih dovolj kandidatov. Za svet krajevne skupnosti Višnja gora je bilo premalo predlaganih pet kandidatov v petih volilnih enotah. Za svet krajevne skupnosti Zagradec sta bila premalo predlagana dva kandidata v dveh volilnih enotah. V Metnaju pa je bil predlagan en kandidat premalo. Naknadne volitve so namenjene izvolitvi še preostalih članov svetov krajevnih skupnosti. Izvedene bodo samo v volilnih enotah krajevnih skupnosti, kjer ni bilo izvoljenih dovolj članov.

Naknadne volitve bodo 8. 1. 2023.

Pomembno je, da se predlaga dovolj kandidatov za člane sveta v krajevni skupnosti, ker se le tako lahko zagotovi enaka zastopanost posameznih vasi in zaselkov v svetu krajevne skupnosti in bo dosežen namen sveta krajevne  skupnosti in omogočeno konstruktivno delo v korist vseh vaščanov v krajevni skupnosti. Kandidature je potrebno vložiti do petka, 16.12.2022, do 13. ure, je pri Občinski volilni komisiji Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica.

Kandidat mora imeti stalno prebivališče v tisti volilni enoti, v kateri kandidira. To posledično pomeni, da lahko vsak kandidira le v eni volilni enoti. Vsakdo lahko kandidira samo enkrat. Potrebno je pisno soglasje kandidata. Soglasje kandidata je nepreklicno.

Kandidate lahko predlagajo politične stranke po pravilih stranke.

Lahko pa jih določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpis lahko dajo le kandidatu, ki kandidira v volilni enoti, v kateri ima podpisnik stalno prebivališče. To pomeni, da imata kandidat in podpisnik stalno prebivališče v isti volilni enoti, to je v volilni enoti, v kateri kandidira. Vsak volivec lahko da podporo s s podpisom samo enemu predlogu kandidatov. Kot je že pojasnjeno je lahko na enem predlogu več kandidatov in tako tudi podpis velja za vse kandidate na tem predlogu. V tem primeru je potrebno upoštevati enako zastopanost spolov kandidatov. Tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur.

Vsi potrebni obrazci za vložitev kandidatur so objavljeni na spletni strani Občine Ivančna Gorica pod zavihkom LOKALNE VOLITVE 2022 oziroma na povezavi: https://www.ivancna-gorica.si/objave/101?subcategory=127.

Pri izpolnjevanju bodite zelo pozorni, saj je potrebno izpolniti vse podatke, da bo kandidatura popolna in sposobna obravnave. Obvezno je potrebno priložiti tudi soglasje kandidata. Le tako boste zagotovili, da bodo voljeni tisti, ki si to želijo in imajo podporo.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi