Logo MojaObčina.si

Grosuplje

DANES
25°C
16°C
JUTRI
26°C
11°C

DEVETOŠOLCI PRED ŽIVLJENJSKO ODLOČITVIJO

V teh in nekaj prihodnjih dneh bodo učenci naše in okoliških občin sprejemali zelo pomembno odločitev, ki jih bo usmerila na poklicno in karierno življenjsko pot. Odločali se bodo namreč, na kateri srednji šoli želijo nadgrajevati svoja splošna in strokovna znanja. Pridružujemo se njihovemu razmišljanju in razmišljanju njihovih staršev. Odkrivamo, na katere okoliščine in dejstva naj bodo pri izbiri srednje šole pozorni, kaj sploh danes pomeni kakovostna srednja šola in kaj vse vpliva na uspešno izobraževalno pot in osebnostni razvoj naših prihodnjih dijakov.

Prihodnji dijaki naj prisluhnejo svojim željam, ne željam drugih

 

Najpomembnejša je seveda odločitev našega devetošolca za usmeritev na eno od poklicnih smeri. Nekateri naši otroci že v rosnih letih izoblikujejo svojo idealno poklicno kariero in to svojo odločitev tudi uspešno uresničijo. Sam poznam kar nekaj takšnih srečnežev in za vse lahko potrdim, da so danes pri svojem, po večini visoko strokovnem delu, nadpovprečno uspešni. V vsakem primeru moramo starši odločitev o poklicni poti in izbrani šoli prepustiti svojim otrokom. Lahko jim le pomagamo z iskanjem in dostopom do informacij o možnostih in priložnostih, ki jih omogoča posamezna šola in njeni strokovni šolski programi. Pomembno je preveriti tudi izvenšolske dejavnosti, izmenjave in druga udejstvovanja pri nacionalnih in mednarodnih projektih, ki jih ponuja šola ob svojem osnovnem poslanstvu. Našim mladostnikom bodo vsa dodatna znanja in izkušnje z neformalnega izobraževanja zelo pomagali pri nadaljevanju šolanja in njihovi prihodnji zaposlitvi. Dopustiti moramo tudi možnost, da si med šolanjem otroci premislijo in zamenjajo šolo. Ta je včasih posledica "skupinskih" odločitev za izbrano šolo v krogu najbližjih osnovnošolskih prijateljev in vzornikov, ali pa posledica prevelikega vpliva staršev na odločitev za določeno srednjo šolo. Mnenja staršev in prijateljev so sicer dobronamerni nasveti, ki pa naj ne bodo glavno vodilo odločanju za vpis na srednjo šolo.

 

Pomagajo naj praktični vidiki in iskrene izkušnje drugih

 

Zato je zelo pomembno poiskati čim več iskrenih izkušenj s šolami, pozitivnih in negativnih, od dijakov in njihovih staršev, ki te šole obiskujejo. Kakovostno dijaško življenje predstavlja tudi dovolj priložnosti in časa za razvoj osebnih talentov in interesnih dejavnosti. Zato je zelo pomembno upoštevati tudi nekaj praktičnih vidikov pri izbiri srednje šole, kot so čim manj stresna vsakodnevna logistika in možnosti bivanja v kraju šolanja. Vstajanje ob šestih namesto ob sedmih zjutraj ter prihod domov ob treh namesto ob petih popoldne? To so zelo pomembni vidiki vsakodnevne rutine, ki je lahko osvobajajoča ali obremenjujoča. Za starše je tudi zelo pomembno vedeti, ali bo izbrana šola uspešno opravila svoje poslanstvo in našemu dijaku nudila dovolj znanja, da bo šolanje uspešno zaključil na nacionalnem preverjanju znanja, na splošni ali poklicni maturi v danem roku. Poznamo kar nekaj primerov dijakov, ki so se, ali pa so jim pri tej odločitvi zelo odločno "pomagali" njihovi starši, odločili za "lažjo" srednjo šolo. To jim morda res omogočilo lažje prehode iz razreda v razred, tudi zaključne ocene so bile lahko zelo visoke. Zalomilo pa se je na nacionalnem preverjanju znanja, poklicni ali splošni maturi, ki so jo ti dijaki uspešno zaključili leto ali dve za svojimi kolegi. In to ob izdatnem in dragem izpopolnjevanju znanja s pomočjo inštruktorjev. Poznamo tudi veliko primerov, ko so bili dijaki v svoji šoli odlični, na maturi pa komaj dobri. Te informacije kažejo, da se srednje šole precej razlikujejo po kakovosti in rezultatih izobraževalnega procesa. Nacionalno preverjanje je standard, enak za vse. In vsi si želimo, da bi bili na njem naši otroci nadpovprečno uspešni. Zato je eno od meril kakovosti šole tudi uspešnost na nacionalnih preverjanjih oziroma maturi. Lestvica najuspešnejših srednjih šol na podlagi rezultatov mature je dostopna tudi na svetovnem spletu. 

 

Kaj je še pomembno?

 

Seveda si vsi želimo, da otrok v šoli ne bi bil izpostavljen pretiranemu nasilju. Nekatere velike srednje šole se z izzivom omejevanja nasilja soočajo že vrsto let. Žal se po podatkih policije stopnja nasilja, zloraba alkohola, prepovedanih poživil in drog na šolah z velikim številom dijakov iz leta v leto zvišuje. V manjših srednjih šolah z manj dijaki imajo precej manj tovrstnih izzivov, saj lažje identificirajo morebitna žarišča in tudi hitreje ukrepajo. Danes si predvsem starši želimo, da otrok na šoli ne bi bil le številka, da bi učitelji prepoznali in razvijali posebne talente in interese našega otroka. Vpis otroka v manjšo šolo z enakim programom, kot ga nudi večja šola, je dobra popotnica, s pomočjo katere bo lažje razvil svoje potenciale. Na taki šoli bodo odnosi med dijaki samimi in njihovimi učitelji veliko bolj pristni in osebni. Konec koncev je izobraževalni proces na manjši šoli praviloma veliko bolj kakovosten in uspešen.

 

Šolanje v domačem kraju je privilegij

 

Vsi dijaki si ne morejo privoščiti šolanja v domačem okolju. Včasih pa, čeprav obstaja šola z enakim programom tudi v neposredni bližini, privlačnost šolanja v velikem mestu, kot so Ljubljana, Novo mesto, Celje ali Maribor, prevlada pred prednostmi šolanja v lokalnem okolju. Pri šolanju v lokalnem okolju imajo mladostniki več prostega časa, vsakodnevni prevozi v in iz šole predstavlja manjši stres, sam izobraževalni program je praviloma kakovostnejši in uspešnejši. Otroci v podeželskih šolah dihajo precej boljši zrak, saj pozimi in poleti, za razliko od večjih mest, ni prekomerno obremenjen s prašnimi delci ali škodljivim ozonom. 

 

Kakšne so možnosti pri nas?

 

Srednja šola Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici omogoča našim mladostnikom dve zelo zanimivi možnosti šolanja. Splošna gimnazija je namenjena vsem, ki želijo razširiti in utrditi svoja splošna znanja in se uspešno pripraviti na izobraževanje na eni od slovenskih ali tujih univerz. Šolanje za ekonomskega tehnika je drugi program te srednje šole. Za razliko od drugih ekonomskih šol, kjer lahko dijaki izbirajo med dvema, na tej šoli ponujajo dijakom kar tri poklicne kvalifikacije. Za starše in dijake so pomembne informacije, da so dijaki te srednje šole na splošni in poklicni maturi med najuspešnejšimi v Sloveniji, na lestvici najboljših srednjih šol v Sloveniji pa se Srednja šola Josipa Jurčiča uvršča na visoko 11. mesto. Samo za primerjavo - v povprečju je uspešnost zaključenih poklicnih matur na slovenskih ekonomskih srednjih šolah med 60 in 80 odstotki, na naši srednji ekonomski šoli pa je med 95 in 100 odstotki. In pri naših gimnazijcev skorajda ne mine leto, ko ne bi dobili kakšnega zlatega in diamantnega maturanta. Še več. V zadnjih štirih letih, ko izbirajo tudi slovenskega najdijaka in najdijakinjo, sta najvišji naslov osvojili že dve naši dijakinji. Vsi naši gimnazijci po uspešno zaključenem 2. letniku lahko kandidirajo za vpis na oddelek mednarodne mature na gimnazijah Bežigrad, v Kranju ali v Mariboru, kjer ob zaključku 4. letnika opravljajo mednarodno maturo.

Na šoli skorajda ne poznamo nasilja, viške fizične in ustvarjalne energije lahko dijaki usmerijo v številnih brezplačnih obšolskih dejavnostih. Novost lanskega šolskega leta je ekološki krožek, kjer se dijaki učijo veščin ekološkega sadjarstva in vrtnarjenja. Dijaki so zadnja leta obiskali in uživali v vseh odmevnejših razstavah v Ljubljani, vsak drugi dijak ekonomske smeri pa ima možnost opravljati strokovno prakso v Nemčiji, Španiji, Angliji, Italiji, Madžarski in celo na Malti. Ekonomski tehniki že v času šolanja vodijo učno podjetje, tako da je po zaključku šolanja prav vsak sposoben odpreti svoj s.p. in ga uspešno voditi. 

Pomembno je vedeti, da je zaradi manjšega vpisa na srednje ekonomske šole na trgu dela že čutiti pomanjkanje tega poklicnega profila. Ekonomski tehnik je eden od poklicnih profilov z največjo širino, saj lahko zasede več kot 130 različnih delovnih mest. Šola omogoča tudi mobilnost med obema programoma. Za dijake z učnimi težavami šola organizira učno pomoč, ki jo izvaja tudi univerza za tretje življenjsko obdobje, kar predstavlja edinstveno medgeneracijsko povezovanje. Uspešnost je na tej šoli postala vrednota tudi med dijaki samimi. Zato boljši dijaki pomagajo pri učenju drugim dijakom, oziroma so uspešni dijaki pozitivna motivacija za učenje drugih dijakov. 

 

Srednja šola sredi naravnega okolja Med Ivančno Gorico in Stično je tudi ena tistih šol, kjer lahko poteka pouk pri odprtih oknih. Za kakovostnejše preživljanje prostega časa dijakov so uredili tudi t.i. dijaško dnevno sobo in šolski fitnes, v okolici šole pa je na voljo veliko športnih in rekreativnih površin.  

 

Ste zamudili informativni dan? Nič hudega. Na šolo se lahko za informacije ali obisk pozanimate na eni od telefonskih številk, utrip dijaškega življenja pa lahko spremljate tudi na uradni spletni in Facebook strani šole.

 

Franc Fritz Murgelj

 

 

IZJAVE STARŠEV IN DIJAKOV O SREDNJI ŠOLI JOSIPA JURČIČA

 

Dijaki na šoli niso le številke

"Sinova sta se za srednjo šolo v Ivančni Gorici odločila sama. Pretehtali sta bližina šole in kakovost pouka. Zaradi bližine šole imata sinova več časa za šolske in obšolske dejavnosti. O kakovosti šole pa pričajo odlični rezultati na maturi in tekmovanjih, veliko dobrega pa so povedali tudi sedanji in bivši dijaki. Tudi moja pričakovanja kot starša so se popolnoma uresničila, saj dijaki na tej šoli niso le številke. Zaposleni na šoli so predani svojemu delu. Dijaki so zadovoljni z interesnimi dejavnostmi in tudi z malico. Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica je butična šola in kot starš jo priporočam vsem, ki želijo nadaljevati šolanje na gimnaziji ali srednji ekonomski šoli."

Damjan Kavaš iz Višnje Gore, oče dveh dijakov na Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

 

Šolo sta mi priporočila brata

Za Srednjo šolo Josipa Jurčiča sem se odločil zaradi priporočil bratov, ki sta že obiskovala to srednjo šolo. Poleg tega je šola majhna in v podeželskem okolju, kar mi ustreza. Glede na informacije iz informativnih dni se mi je zdela primerna in kakovostna gimnazija, kjer bom lahko pridobil kakovostno znanje. Tudi profesorji so večinoma zelo prijazni in so pripravljeni sodelovati z dijaki. Zame je ena izmed pomembnih stvari na šoli šolska kuhinja, kjer vsak dan poskrbijo za odlično in raznovrstno toplo malico. Prihodnjim dijakom svetujem, naj dobro premislijo o tem, kje želijo nadaljevati šolanje in kaj jih zanima. Kdor se ima namen vpisati na gimnazijo, pa se mora biti pripravljen veliko učiti. 

Andraž Zaplotnik, Mirna

 

Všeč mi je okolica šole in obšolske dejavnosti

"Na Srednjo šolo Josipa Jurčiča sem se vpisala, ker je v bližini mojega doma, poznana je po dobrih uspehih na maturi, domačnosti, majhnem številu dijakov in ker ponuja široke možnosti in trdne temelje za nadaljnji študij. Šola je odlična, še posebno so mi všeč predmeti, ki me zanimajo. Menim, da sem v njej pridobila veliko znanja, ki mi bo koristilo tudi pri nadaljnjem študiju. V šoli sem spoznala tudi dobre prijatelje. Profesorji so izkušeni in dobro podajajo snov. Všeč mi je tudi okolica šole in obšolske dejavnosti, ki se v njej izvajajo. Dobro deluje svetovalna služba, kar sem izkusila pri izbiri študija. To srednjo šolo priporočam predvsem zato, ker je blizu, in s tem prihraniš veliko časa, denarja in energije, hkrati pa v njej pridobiš veliko novega znanja, potrebnega za nadaljnji študij.«

Zala Bregar, Gabrovka

Profesorji so prijetni, sproščeni, uvidevni in vedno pripravljeni priskočiti na pomoč

»Od predhodnih dijakov sem slišala, da so profesorji zelo prijetni, sproščeni, uvidevni in vedno pripravljeni priskočiti dijaku na pomoč. Šola nudi kakovostno izobrazbo in znanje za nadaljnje izobraževanje. Vsak profesor dobro pozna vsakega dijaka in mu z veseljem pomaga, če ima kakšne težave z razumevanjem učne snovi. Prav tako pa za vse, ki živijo v okolici Ivančne Gorice vožnja ne povzroča nikakršnih težav, pa tudi avtobusi pripeljejo dijake pred šolo. Šola je prijetna, okolje je domače in sproščeno, prav tako se vsi dijaki odlično razumemo med seboj in s profesorji. Glede ustnih ocenjevanj ni težav, saj so v večini napovedana in profesorji so zelo ustrežljivi glede izbire datumov za pisna in ustna ocenjevanja. Šola nudi mnogo izvenšolskih dejavnosti, kot so npr. odbojka, nogomet, košarka, fitnes, pevski zbor itd. Vsem, ki se odločajo, kam bi se vpisali, svetujem, naj grejo tja, kjer menijo, da se bodo dobro počutili in dobili izobrazbo, ki si jo želijo.«

Katarina Jozič, Višnja Gora

Rezultati maturantov so zelo dobri

»Na SŠ Josipa Jurčiča sem se vpisal zaradi bližine šole. Poleg tega so tu še rezultati maturantov, ki so zelo dobri. To sta samo dva izmed številnih razlogov, da sem se vpisal sem. O šoli imam zelo dobro mnenje, ki ga rade volje delim z vrstniki. Kolektiv šole je pripravljen prisluhniti dijaku in se mu približati. Velikokrat ugodijo našim željam, kar mi je zelo pomembno.«

Aljaž Robida, Višnja Gora

V šoli se počutim zelo domače in prijetno

»Na SŠ Josipa Jurčiča je hodil že moj starejši brat, ki mi je šolo zelo priporočal. Glede na to, da živim zelo blizu šole je bil vpis nanjo pametna odločitev. Šola mi je zares všeč. Ko sem v šoli, se počutim zelo domače in prijetno. Za to so zaslužni tako prijatelji in sošolci kot tudi delavci šole.«

Nik Pirnat, Ivančna Gorica

Povezave

www.ssjj.si

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi