Logo MojaObčina.si
DANES
25°C
14°C
JUTRI
26°C
14°C
Avtor: OBČINA GORNJI PETROVCI,

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci za leto 2022

Datum objave: 04. 08. 2022
Številka razpisa: 330-0002/2022-2
Sredstva: 10 000,00 EUR

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev Občine Gornji Petrovci na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.

 

Vrste ukrepov za katere se dodeljuje pomoč: 

- UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 

  gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: 

- 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

- 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

- UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč 

- UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 

- UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 

  naložbe v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

- UKREP 5: Podpora  ohranjanju oz. povečevanju rodovitnosti tal

Všečkaj objavo