Logo MojaObčina.si

Gornji Petrovci

DANES
13°C
5°C
JUTRI
9°C
-1°C

Zaključne aktivnosti projekta PAMETNE VASI ZA JUTRI

Spoznajte lokalne ponudnike 
z ogledom kratkih promocijskih filmčkov

 

LAS Goričko 2020 je v sklopu operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, ki je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin, v preteklih mesecih izvajal aktivnost snemanja predstavitvenih filmov osmih lokalnih ponudnikov, ki so se odzvali našemu vabilu.

S posameznim ponudnikom smo sodelovali na terenu in posneli kratki predstavitveni video, ki je namenjen promociji njihove dejavnosti ter povečanju prepoznavnosti območja LAS Goričko 2020. Vsi vključeni ponudniki so predstavljeni tudi na skupni spletni strani z interaktivno mapo, ki zajema ponudnike z območja vseh štirih sodelujočih LAS-ov. 
Spletno stran www.lokalna-ponudba.si si lahko ogledate TUKAJ.

LAS Goričko 2020 vam tokrat predstavlja promocijske filmčke sledečih ponudnikov:

ČEBELARSTVO ZORJAN, Dolenci

HIŠA VINA GJERKEŠ, Fikšinci

IZLETNIŠKA EKOLOŠKA KMETIJA FLISAR GJERGJEK, Korovci

KMETIJA CAMPLIN, Bogojina

KMETIJA ZAVEC, Gornji Slaveči

POSESTVO MALA ROSA, Stanjevci

PREDELAVA SADJA ŠTEFAN GJERGJEK, Kovačevci

SUŠILNICA SADJA ANGELA VRATUŠA, Krašči

 


Zaključne aktivnosti projekta PAMETNE VASI ZA JUTRI

 

Dve leti trajajoč projekt Pametne vasi za jutri, smo partnerji uspešno pripeljali do konca. Projekt je bil odobren na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, tako so bile projektne aktivnosti sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Partnerstvo operacije je zaobjelo dobršen del vzhodne Slovenije, v izvedbi aktivnosti je tako sodelovalo 5 lokalnih akcijskih skupin (LAS): LAS Posavje(vodilni partner), LAS Prlekija, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020, projektne aktivnosti pa je izvajalo kar 22 upravičencev/partnerjev. Skupna vrednost projekta je bila 444.339, 91 €, od tega smo partnerji z odločbami pridobili 336.812,25 € nepovratnih CLLD sredstev sklada EKSRP.

Oglejte si skupni film PAMETNE VASI ZA JUTRI 
Zaključen projekt je skozi pilotne izvedbe modelov, manjša infrastrukturna vlaganja in nakup opreme ter s pomočjo različnih usposabljanj, prinesel pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. TUKAJ si lahko ogledate SKUPNI FILM, ki je nastal v okviru projekta sodelovanja LAS Pametne vasi za jutri in je sofinanciran s sredstvi LEADER/CLLD, sklad EKSPR. 

Kaj sploh je Pametna vas?
V tem času smo večkrat dobili vprašanje, kaj sploh je pametna vas? Če strnemo pomen, lahko pametno vas v enem stavku opišemo kot zmožnost, da koristimo vire in proizvajamo dobrine, ki zadovoljijo naše potrebe, ne da bi pri tem ogrožali vire za prihajajoče generacije. Osnovni namen pa je seveda ohranitev aktivnega, mladim in starejšim generacijam prijaznega podeželja. V izvedenih aktivnostih smo iskali smo priložnosti, da starejši ostanejo v svojem bivalnem okolju oz. v aktivno urejenih srebrnih vaseh, da vzpostavimo nove poslovne modele z vključevanjem socialnega podjetništva, zagotovimo večjo povezanost z urbanimi središči in sploh naredimo življenje na podeželskih območjih še bolj prijetno. 

Pridružite se nam na Virtualni ekskurziji po Goričkem, Dolinskem in Prlekiji 
Pred koncem projekta je bila predvidena tudi izvedba strokovne ekskurzije za partnerske LAS-e na območju LAS PDL 2020, LAS Goričko 2020 in LAS Prlekija. Ker pa zaradi razmer, povezanih s covid-19, ekskurzije v živo nismo mogli izvesti, smo pomurski LAS-i za naše partnerje pripravili ekskurzijo v virtualni obliki – tako so nastali zanimivi filmčki, kjer smo partnerjem predstavili naše območje in aktivnosti, ki smo jih tekom projekta izvedli. Na virtualno ekskurzijo se lahko podate tudi vi:

· Virtualna ekskurzija po območju LAS Goričko 2020

· Virtualna ekskurzija po območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020

· Virtualna ekskurzija po območju LAS Prlekija


Koristi projekta PAMETNE VASI ZA JUTRI za območje LAS Goričko 2020
Glavni doprinos projekta "Pametne vasi za jutri" za območje LAS Goričko 2020 se kaže v dodani vrednosti, ki jo projekt prinaša na podeželje Goričkega, predvsem območje Občine Šalovci, kjer se po uvedbi pilotnega modela s pomočjo v okviru te operacije kupljenega električnega avtomobila in prostovoljcev, uspešno izvajajo brezplačni prevozi za ranljive skupine. Uvedba pilotnega modela Trajnostna mobilnost na podeželju se je izkazal kot vsebinsko in izvedbeno zelo dobro zastavljen, enostaven za uvedbo, ter zaradi praktičnosti in koristi za lokalno okolje, s strani lokalne skupnosti zelo dobro sprejet. Prispeval je k večji mobilnosti predstavnikov ranljivih skupin (starostniki, bolni, invalidi ipd.), ki nimajo sorodnikov, sosedov, prijateljev, niti lastnega prevoznega sredstva in živijo na odročnih delih podeželja Občine Šalovci. Po uvedbi pilotnega modela se je okrepilo medgeneracijsko sodelovanje in povezanost lokalne skupnosti, kakovost življenja se je izboljšala. Za občino Šalovci, za katero je značilna velika poselitvena razpršenost in se je pred uvedbo pilota ukvarjala težavami povezanimi z omejeno mobilnostjo velika števila prebivalcev, pomeni uvedba pilota pomembno dodano vrednost, saj zagotavlja mobilnost ter pomoč v stiski najbolj ranljivim skupinam. Z uvedbo brezplačnih prevozov se je zmanjšala njihova socialna stiska in osamljenost hkrati pa povečala vključenost v družbo in dostopnost do storitev zdravnika, lekarne, banke, pošte in trgovine. Zaradi ugotovljenih številnih koristi za lokalno prebivalstvo ter pozitivnih vplivov na družbeno življenje in okolje, razmišljajo o uvedbi podobnega modela tudi sosednje občine, ki se srečujejo s podobnimi problemi in izzivi povezanimi s trajnostno mobilnostjo na podeželju


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi