Logo MojaObčina.si

Gorje

DANES
3°C
-6°C
JUTRI
6°C
-7°C
707

Predlog Odloka o proračunu za leto 2021 v 30-dnevni javni razpravi

Spoštovane občanke, spoštovani občani.
Občinski svet Občine Gorje je na 11. redni seji, 11. 11. 2020 obravnaval predlog Odloka o poračunu Občine Gorje za leto 2021 in sprejel sklep, da se predlog Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2021 posreduje v 30-dnevno javno obravnavo. 
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov).

V skladu z Zakonom o javnih financah in internimi akti občine je župan dolžan predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Vabimo vas, da do vključno 11. 12. 2020 podate svoje predloge, pripombe na predlagani predlog proračuna Občine Gorje za leto 2021, na e-naslov:obcina.gorje@gorje.si, s pripisom v zadevi "Predlog, pripomba na predlog proračuna 2021". 
 

Dokumenti:

2 Odlok 2021

3 Splošni del 2021

4 Posebni del 2021

5 NRP

6 Odhodki_programska klasifikacija

7 Odhodki_funkcionalna klasifikacija

8 Obrazložitve

9 Predlog finančnega načrta MIR 2021

10 Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gorje za leto 2021.(1)docx

11 Kadrovski načrt

12 Stanovanjski program

13 Letni izvedbeni načrt kulture

14 LPŠ

16 Izvedbeni_program_vzdrževanja_občinskih_cest _občina_Gorje_2021

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi