Logo MojaObčina.si
DANES
13°C
2°C
JUTRI
13°C
2°C

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov za leto 2018, ki jih bo občina sofinancirala iz občinskega proračuna

Datum objave: 04. 01. 2018
Številka razpisa:
Sredstva: 14 076,00 EUR
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za financiranje kulturnih programov, ki jih izvajajo kulturna društva in se financirajo iz proračuna Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 27/04) občina Gorišnica objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov za leto 2018, ki jih bo občina sofinancirala iz občinskega proračuna 1. Na razpisu lahko sodelujejo nosilci in izvajalci kulturne dejavnosti, ki imajo sedež na območju občine. 2. Iz proračunskih sredstev v višini 14.076 EUR se bodo financirali naslednji programi:  udeležbe na občinskih prireditvah, praznikih in revijah  samostojne prireditve v občini 3. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis programa za 2018, ki mora biti tudi finančno ovrednoten. 4. Prav tako mora biti iz vloge razvidno število registriranih članov po sekcijah, leto ustanovitve društva in kraj ter datum izvajanja programa. 5. Prijave je potrebno poslati najkasneje trideset (30) dni po objavi na naslov Občina Gorišnica, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica s pripisom » za programe kulture – na odpiraj«. Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov oz. sedež. Vloge se bodo obravnavale po času prispetja. 6. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o postopku za financiranje kulturnih programov, ki jih izvajajo kulturna društva in se financirajo iz proračuna Občine Gorišnica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni s sklepom o izbiri v roku 30 dni po odpiranju. 7. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe o sofinanciranju izvedbe kulturnih programov. 8. Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na občini Gorišnica, Gorišnica 83/A, 2272 Gorišnica. Kontaktna oseba: Renata Petek, telefon 02 743-11-16, e-naslov: racunovodstvo@gorisnica.eu Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani občine Gorišnica pod rubriko Obrazci-vloge. Datum: 04.01.2018 župan Občina Gorišnica

Všečkaj objavo