Logo MojaObčina.si

Gorišnica

DANES
34°C
18°C
JUTRI
29°C
16°C
4032

Predložite predloge za člane Občinske volilne komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naslavlja poziv na politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane, da vložijo predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije.

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) v 35. členu določa, da: »Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov«.

Volilne komisije se imenujejo za obdobje štirih let. Predloge kandidatov je potrebno v pisni obliki na priloženih obrazcih, posredovati na naslov: Občina Gorišnica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica, najkasneje do 14.2.2022.

Predlogom kandidatov za Občinsko volilno komisijo morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov. Posredovani predlogi naj bodo v zaprti kuverti pravilno označeni, z navedbo: »PREDLOGI ZA ČLANE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE - NE ODPIRAJ!«

Priloga:

Poziv

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi