Logo MojaObčina.si
DANES
25°C
18°C
JUTRI
18°C
16°C
Oceni objavo

NOVI JAVNI POZIVI LAS HALOZE BODO SPOMLADI 2018

Lokalna akcijska skupina Haloze (LAS Haloze) za obdobje 2014-2020 je bila ustanovljena leta 2015 na ustanovni skupščini in deluje na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk. Kot osnovo za delovanje v obdobju 2014-2020 je LAS Haloze izdelala Strategijo lokalnega razvoja Haloze 2014-2020, ki je bila jeseni 2016 tudi potrjena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 

LAS Haloze namenja razvojna sredstva iz dveh skladov za pet prioritet območja, ki so si jih prebivalci območja zastavili sami:  spodbujanje turističnega razvoja območja, krepitev položaja vinogradništva, revitalizacija objektov kulturne dediščine za namene trženja in trajnostnega turizma, reaktivacija zaraščenih površin s poudarkom na ekološkem kmetijstvu z namenom ohranjanja območja Natura 2000, krepitev medgeneracijskega sodelovanja ter povečanje vključenosti ranljivih skupin v družbo.

 

Vse te prioritete je moč udejanjiti skozi operacije, ki jih izvajajo prijavitelji operacij na javne pozive LAS Haloze. LAS Haloze ima v obdobju 2014-2020 možnost črpanja sredstev iz dveh skladov, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za izvajanje operacij je LAS Haloze v tem obdobju odobreno črpanje sredstev do višine 709.239,22 € iz sklada EKSRP in  do 628.862,66  € iz sklada ESRR. LAS Haloze je tako že razpisala sredstva na treh javnih pozivih  v letu 2017 – januarja  je bil objavljen 1. javni poziv za izbor operacij – EKSRP, marca  Javni poziv za izbor operacij ESRR in junija še drugi Javni poziv za izbor operacij – EKSRP – jun 2017. Skupno je bilo razpisanih že za 700.000 € sredstev. Skupščina je s sklepom potrdila 13 operacij za sofinanciranje v skupni vrednosti 446.472 € in še dodatno 5 operacij na rezervno listo iz sklada EKSRP ter 2 operaciji za sofinanciranje iz sklada ESRR v višini 227.989 €. 

 

Hkrati izvaja vodilni partner LAS Haloze številne aktivnosti kot pomoč potencialnim prijaviteljem, da lahko svojo idejo razvijejo do te mere, da jo oblikujejo v projekt in se lahko prijavijo na javne pozive LAS Haloze, ali pa katere druge.

V ta namen v okviru LAS Haloze deluje več delovnih skupin:

- delovna skupina za kulturno dediščino (v okviru katere je med drugim nastal tudi model za interpretacijo kulturne dediščine in ukrepi za razvoj kulturne dediščine)

- delovna skupina za razvoj turizma (v okviru katere je bil 2015 izdan turistični vodnik z vsemi ponudniki za celotno območje in izdelan internetni portal, kjer so vsi ponudniki navedeni s kontakti http://www.turizem.haloze.org/)

- delovna skupina za vinogradništvo (največji rezultat je ustanovitev Vinarske zadruge Haloze, ki deluje od lanskega leta kot socialno podjetje in je pripravila skupaj z drugimi partnerji projekt: Povezovanje in blagovna znamka za kakovost vin iz Haloz, ki je bil že potrjen s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo)

Predstavniki LAS Haloze pa so člani tudi v delovni skupina za razvoj Haloz, ki deluje na lokalnem nivoju, ki je sodelovala pri kreiranju številnih ukrepov in izboljšav za kmetije na območju LAS Haloze.

 

Vabimo vas, da se pripravite na naslednje javne pozive LAS Haloze. Za projekte, ki vsebujejo posege v prostor ali kakršnokoli gradnjo, potrebujete dovoljenja in soglasja različnih institucij, pri vsakem projektu, ki ga izvajate, pa potrebujete soglasje lastnika, solastnika stavbe, zemljišča ipd. v kolikor je projekt te vrste. Vsa ta dovoljenja in soglasja morajo biti ob oddaji vloge na javni poziv že pridobljena. Zdaj je dovolj časa, da uredite vse potrebno.

Na sedežu LAS Haloze, ali po telefonu 02 795 32 00 ali po e-pošti las.haloze@halo.si lahko pridobite vse potrebne informacije za pripravo projekta na javne pozive LAS Haloze. Čez zimski čas bomo izvajali različne delavnice, na katerih bomo obdelali različne teme, ki vam bodo v pomoč pri pripravi in/ali izvajanju projektov. Na ta način boste spomladi pripravljeni, ko bodo objavljeni novi javni pozivi LAS Haloze.

 

Vabljeni k sodelovanju!

 

Sonja Golc

Več na spodnji povezavi:

Oglejte si tudi