Logo MojaObčina.si
DANES
4°C
1°C
JUTRI
13°C
5°C
Oceni objavo

Triprsti in belohrbti detel v projektu LIFE Kočevsko


Kočevski gozdovi so v slovenskem merilu pomembno zatočišče dveh najbolj ogroženih vrst žoln - triprstega in belohrbtega detla - v Sloveniji. Za oba ledenodobna relikta so pomembni jelovo-bukovi sestoji z velikim deležem mrtvega lesa, ki je v zadovoljivi količini ohranjen le še v pragozdovih in rezervatih ter težje dostopnih grebenskih gozdovih. Triprsti detel domuje v gorskih gozdovih s prevladujočimi iglavci nad 800 m, belohrbti pa izbere zrele bukove sestoje. Hranita se s podlubniki in ličinkami hroščev, ki živijo v trhlem in razpadajočem lesu. Populacija obeh vrst na Kočevskem je ocenjena le še na nekaj deset parov. Ob letošnjem popisu na vzhodni (topliški) strani roškega grebena nismo več našli triprstega detla, nekaj parov belohrbtih detlov pa le v zasebnih gozdovih Poljanske gore in pragozdu Kopa. Glavno grožnjo detloma predstavljata premajhen delež odmrlega drevja in razdrobljenost življenjskega prostora, ki sta posledica večje intenzivnosti gospodarjenja in odpiranja gozda s prometnicami. V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije načrtujemo za ohranitev ogroženih detlov povečati delež odmrle lesne mase z izločanjem manjših območij -  ekocelic, kjer bomo prepuščali drevesa naravnemu razvoju, povečali število posameznih habitatnih dreves in površino gozdnih rezervatov. Aktivnosti se odvijajo v okviru projekta Evropske skupnosti LIFE Kočevsko, ki se ga izvaja v okviru finančne pomoči LIFE+ za ohranjanje habitatov in vrst na območjih Natura 2000.


ANDREJ HUDOKLIN, Zavod RS za varstvo narave

Oglejte si tudi