Logo MojaObčina.si

Dolenjske Toplice

DANES
21°C
7°C
JUTRI
14°C
10°C
2817

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH NA DOPOLNJEN OSNUTEK DRUGIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN

Občina Dolenjske Toplice je v postopku priprave drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Dolenjske Toplice (v nadaljnjem besedilu: SD OPN2) pripravila javno razgrnitev SD OPN2, ki je potekala v času od 31. julija 2020 do vključno 14. septembra 2020, v sejni sobi II. Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice, ter javno obravnavo, ki  je potekala dne 10.septembra 2020 ob 17.00 uri v sejni sobi II. Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice.

V času javne razgrnitve so bilo prejete 3 pripombe v okviru pripomb je bilo podanih več vsebin. Stališča so v nadaljevanju pripravljena za vsako vsebino posebej.

V skladu z člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in v povezavi s 50. in 60.  členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) je Občina do podanih pripomb zavzela stališča. Stališča do posameznih pripomb na SD OPN2 sta pripravila pripravljavec (Občina Dolenjske Toplice) in izdelovalec SD OPN2 (STRUKTURA, arhitekturna delavnica forme/vsebine d.o.o.)

Dokumenti:

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi