Logo MojaObčina.si

Dobje

DANES
12°C
2°C
JUTRI
6°C
4°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Občini Dobje v letu 2018

Datum objave: 14. 08. 2018
Številka razpisa: 610-0003/2018
Sredstva: 800€
Občina Dobje objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Občini Dobje v letu 2018 Predmet razpisa je sofinanciranje društev upokojencev in njihovih programov, ki so javnega pomena in jih bodo izvajalci realizirali v letu 2018. Sredstva v višini 800,00 EUR, ki so predmet tega javnega razpisa so zagotovljena v Proračunu Občine Dobje za leto 2018. Na razpis se lahko prijavijo društva upokojencev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: - da imajo sedež v Občini Dobje, - da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, - da društvo deluje najmanj eno leto, - da je društvo aktivno oziroma delujoče in lahko to izkazuje s predložitvijo letnega poročila in potrdilom o oddaji le-tega Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), - da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, - da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za delovanje društva. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2018. Rok za oddajo prijav je od torka, 14. 8. 2018 do vključno¬¬¬¬ petka, 14. 9. 2018 do 12.00 ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DRUŠTVA UPOKOJENCEV 2018«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka v tiskani obliki na razpolago na Občinski upravi Občine Dobje, na spletni strani občine Dobje: www.dobje.si, zainteresirani jo lahko naročite tudi po elektronski pošti lidija.cadej@dobje.si. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg izpolnjenih razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge. Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi občine Dobje tel. (03) 746-60-30. Več o tem si preberite v priloženem besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji.

Všečkaj objavo