Logo MojaObčina.si

Dobje

JUTRI
6°C
-2°C
SRE.
6°C
-3°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v letu 2020 v Občini Dobje

Datum objave: 24. 09. 2020
Številka razpisa: 671-0003/2020
Sredstva: 4050€

Sredstva se dodelijo za namene oz. vsebine, opredeljene v spodnji preglednici, s prikazom višine razpoložljivih sredstev:

 

 

Sofinanciranje za namen       

Višina sredstev

 

 

18013

 

 

 

 

18013

 

 

 

 

18018

 

 

 

 

18014

 

 

18014

 

ŠPORT V VRTCIH IN ŠOLAH 

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

  • Zlati sonček, Naučimo se plavati in drugi programi

 

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

  • Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov

 

ŠPORT V DRUŠTVIH

Športna rekreacija

  • 80 urni programi vadbe na skupino za največ 20 člani, v različnih športnih panogah

 

Delovanje društev                 

  • kritje osnovnih materialnih stroškov

 

Kakovostni in vrhunski šport

  • sofinanciranje najemnine, materialnih stroškov, ipd.

 

SKUPAJ

 

 

500,00 EUR

 

 

 

1.600,00 EUR

 

 

 

 

 

1.000,00  EUR

 

                             

 

850,00 EUR

 

 

100,00 EUR 

 

 

 

4050,00 EUR

 

 

Zaradi epidemije bolezni COVID19, ki je bila razglašena v drugi polovici marca 2020, so bile zmanjšanje aktivnosti/dejavnosti na vseh področjih, tudi na športnem, zato je občina temu primerno zmanjšala obseg sofinanciranja.

 

Rok za oddajo prijav je od četrtka 24. 9. 2020 do vključno ponedeljka 26. 10. 2020 do 12. ure. 

 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS šport 2020«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Všečkaj objavo