Logo MojaObčina.si

Dobje

DANES
12°C
2°C
JUTRI
6°C
4°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju kmetijstva, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Dobje

Datum objave: 30. 05. 2018
Številka razpisa: 330-0005/2018
Sredstva: 600€
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja društev na podlagi njihovih programov in projektov, ki delujejo z namenom pospeševanja organizirane dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Dobje za leto 2018. Okvirna višina razpisanih sredstev je 600 EUR (PP 11025). Višina sofinanciranja posameznemu prijavitelju je odvisna od višine doseženih točk ter števila prijavljenih in odobrenih vlog. Razpisna dokumentacija obsega:  besedilo razpisa,  prijavni obrazec,  vzorec pogodbe,  obrazec za poročilo. Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva pri Občinski upravi Občine Dobje, na spletni strani www.dobje.si, lahko pa si jo naročite preko elektronske pošte: lidija.cadej@dobje.si Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo tudi v tiskani obliki pri Občinski upravi Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini. Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi Občine Dobje tel. (03) 746-60-30. Javni razpis za sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju kmetijstva v letu 2018, je odprt od 30. 5. 2018 do 29. 6. 2018. Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: - prijavni obrazec, - obvezne priloge, ki so navedene v tem razpisu. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno v zaprtih kuvertah s pripisom »Javni razpis za kmetijstvo - društva 2018« na naslov: Občina Dobje Občinska uprava, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO - DRUŠTVA 2018«. Na kuverti mora biti naslov vlagatelja. Zadnji rok oddaje vlog je 29. 6. 2018 do 12.00 ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko.

Všečkaj objavo