Logo MojaObčina.si

Dobje

DANES
6°C
-2°C
JUTRI
6°C
-3°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih dejavnosti v Občini Dobje v letu 2020

Datum objave: 24. 09. 2020
Številka razpisa: 610-0004/2020
Sredstva: 2200€

Sredstva se dodelijo za namene oz. vsebine, opredeljene v spodnji preglednici, s prikazom višine razpoložljivih sredstev: 

 

Sredstva v višini 2.200,00 EUR, ki so predmet tega javnega razpisa, so zagotovljena v Proračunu  Občine Dobje za leto 2020.

 

Sredstva za vzdrževanje ter investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije niso predmet tega razpisa.

 

Zaradi epidemije bolezni COVID19, ki je bila razglašena v drugi polovici marca 2020, so bile zmanjšanje aktivnosti/dejavnosti na vseh področjih, tudi na kulturnem, zato je občina temu primerno zmanjšala obseg sofinanciranja.

 

Rok za oddajo prijav je od četrtka, 24. 9. 2020 do vključno ponedeljka, 26. 10. 2020 do 12.00 ure. 

 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2020«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

 

Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka v tiskani obliki na razpolago  na Občinski upravi Občine Dobje, na spletni strani občine Dobje: www.dobje.si, zainteresirani jo lahko naročite tudi po elektronski pošti lidija.cadej@dobje.si. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg izpolnjenih razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge.

 

Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi Občine Dobje tel. (03) 746-60-34.

Všečkaj objavo