Logo MojaObčina.si

Dobje

DANES
20°C
6°C
JUTRI
18°C
8°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih dejavnosti v Občini Dobje v letu 2018

Datum objave: 14. 08. 2018
Številka razpisa: 610-0002/2018
Sredstva: 3700€
Občina Dobje, objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih dejavnosti v Občini Dobje v letu 2018 Sofinancirajo se naslednje vsebine, ki so neprofitnega značaja: – dejavnost kulturnih društev in njihovih sekcij ter drugih organizacij, ki so registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti, – kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, – izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, – sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih prireditvah in na prireditvah v tujini, – kulturne prireditve, ki so vsakoletne oziroma tradicionalne, – enkratni projekti posebnega pomena za Občino Dobje, – kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – izključno le v delu, ki presega šolske obvezne izbirne vsebine. Na osnovi tega pravilnika se ne sofinancira profesionalna kultura ter vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za kulturno dejavnost. Sredstva se dodelijo za namene oz. vsebine, opredeljene v spodnji preglednici, s prikazom višine razpoložljivih sredstev: Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti porabljena v letu 2018. Rok za oddajo prijav je od torka, 14. 8. 2018 do vključno petka, 14. 9. 2018 do 12.00 ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2018«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka v tiskani obliki na razpolago na Občinski upravi Občine Dobje, na spletni strani občine Dobje: www.dobje.si, zainteresirani jo lahko naročite tudi po elektronski pošti lidija.cadej@dobje.si. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg izpolnjenih razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge. Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi Občine Dobje tel. (03) 746-60-30. Številka: 610-0002/2018 Datum: 14. 8. 2018

Všečkaj objavo